Sjukvård i behov av förändring

Härom veckan släpptes en diger utredning med den kärnfulla titeln Effektiv vård, gjord av regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Där konstateras att vårdens resurser måste styras över mot primärvården om Sverige ska klara framtidens utmaningar.

Sverige, och regionen, har en rad strukturella problem som ger upphov till ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett av de stora hindren för effektivitet är enligt utredningen det, med internationella mått mätt, ovanligt ”sjukhustunga” svenska sjukvårdssystemet. Detta leder bland annat till att befolkningen söker sig till akuten när de är sjuka i stället för till primärvården, vilket gör vården dyrare än vad den behöver vara.

Resultatet av tidigare satsningar på primärvården verka vara detsamma, en primärvård som är underdimensionerad, underfinansierad och vakansplågad som tidigare. Och där allmänläkarnas antal i förhållande till folkmängden är fortsatt lågt. I Riksrevisionens granskning av staten och vården konstateras att region Gävleborg har cirka 20 procent fler listade patienter per allmänläkare än vad riktvärde om 1500 listade patienter anger.

Samtidigt är kanske 1500 patienter per allmänläkare det är en alltför blygsam målsättning! Om man tittar på primärvården i våra grannländer så noterar man en viss skillnad. I Norge har man en fast allmänläkare per 1200 invånare, i Danmark en per 1000. Det är snarare ditåt vi ska sikta om vi verkligen ska leva upp till en god primärvård!

Men det kommer att kosta att satsa på primärvården, och man måste satsa i form av både pengar och läkare. Men det slutar inte där, man måste våga tänka i nya banor utifrån hur sakernas tillstånd förhåller sig i dagens vård och man måste involvera de som befinner sig i sjukvårdens verklighet dvs de som arbetar där!

Om inte annat så är det glädjande att, nu när den politiska majoriteten i regionen inte har förmåga att lyssna, tolka det som att regeringens nationella samordnare har lyssnat på oss primärvårdsförespråkare!

Stig Mörtman (L)
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, helahalsingland.se, Gefle Dagblad och Din Lokaltidning