Måna om patienterna istället för att leka affär

I lokalmedia kan vi läsa om att de kritiserade Amerika resorna enligt sjukvårdsdirektören resulterat i ett par konkreta saker; att man dels sätter patienten i fokus men även att man har flyttat familjejouren i Gävle närmare sjukhuset.

Det är bra men det sätter strålkastarljustet på vilket ledarskap som krävs inom vården.

Ledare inom sjukvård, liksom andra verksamheter, är och ska vara förebilder och inspiratörer för personalen i deras vård- och behandlingsarbete, men även se till att verksamheterna kontinuerligt utvecklas.

En verksamhetsutveckling som nu verkar saknas när det ”upptäcks” grundläggande saker, saker som för alla inom exempelvis serviceyrken är ganska uppenbara, där man är beroende av att ha en nöjd kund/gäst/besökare för att driva verksamheterna vidare.

Några grundstenar som borde vara centrala för ledarskap inom sjukvårdens är; sätta patientverksamheten i fokus, följa den etiska plattformen och satsa på vårdpersonalen och deras arbetsmiljö.

Jag är övertygad om att medvetenheten inom verksamheterna i hälso- och sjukvården är hög inför problem såsom dålig tillgänglighet, behov av bättre patientsäkerhet, bättre kontinuitet och kvalitet på vården, och att behovet av förbättrings- och förändringsarbete i organisation är stort.

Nu när ledande direktörer, tjänstemän, läkare och politiker varit på plats i Amerika och upptäckt vilken potential som finns i den egna verksamheten tror jag att det kommer resultera i flera ”snabba skott från höften”.

Dessvärre tror jag att dessa ”snabb skott” enbart blir på vad som behöver förbättras och inte på hur detta ska ske och under vilka betingelser det sker, dels utifrån ett klimat men även ett kultur perspektiv. Kultur kan här innebära värderingar, historik och traditioner som kan vara är svårare att påverka än klimat såsom handlingsmönster, attityder och känslor som genomsyrar en organisation. Om man inte förstår det är det stor risk att förbättringar och förändringar inte får ett brett och varaktigt genomslag i praktiken.

Här finns ett stort behov av ledarskap, ett ledarskap som vågar bryta med de traditioner och mönster som under decennier har präglat den här delen av landet, och som förstår hur viktigt det är att skapa en kultur där man pratar om patienter med varandra – inte pengar!

Min önskan är att den svenska, och regionala, hälso- och sjukvården kunde få återgå till att måna om patienterna istället för att leka affär och hålla budget.

Stig Mörtman L
ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad