Vad är väl en resa till Söderhamn när man kan åka till San Fransisco

I Gävleborg är är vi ganska unika på många olika sätt. Här hoppar vi gärna och länge, ja allra mest i landet, i galen tunna. Vi tror att gräset är grönare på andra sidan.

Vi omvärldsbevakar, som ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden kallade det, på ett ställe. Inom sportens värld tror jag det kallas punktmarkering och vilket även beskrivs i Svenne Rubins fotbollslåt Långa bollar på Bengt!

När det gäller studiebesök så är, utgår åtminstone jag ifrån att, det som visas upp naturligtvis mönsteranläggningar, där verksamheterna drivs som rationellast och effektivast på alla sätt och vis, vem skulle vilja visa upp något som inte är tipp topp?

Men frågan är varför regionen stirrar sig blinda på ett enda företag, när det finns kvalitetsmässig och effektivare vård på närmare håll?

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport Internationell jämförelse från 2015 visas på att till exempelvis Storbritannien är i toppklass när det gäller vårdkvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Faktorer jag tror länets innevånare är intresserade av och som i tider av besparingar vore väl värda att studera!

Samtidigt visades sig Sverige, och kanske regionen, var bäst på likabehandling – oavsett din inkomst är du lika missnöjd med vården, får stå i kö lika länge, och utsätts för lika dålig kvalitet på vården. Ingen var bättre än Sverige på detta!

Men sjukvård handlar dock inte bara om huruvida slutresultatet blir bra eller inte. Det handlar också om förmågan att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar om service, delaktighet och gott bemötande. Förmågan att underlätta för patienterna genom att inte ha långa väntetider är också väsentlig.

Om man verkligen vill gå till botten med att få en verksamhet där patienterna eller gästerna känner sig välkomna och trygga så kan man med fördel även studera vad och hur de lokala privata hälsocentralerna runt om i vårt län gör för att skapa bra bemötande och tillgänglighet.

Men det är klart vad är väl en resa till Söderhamn när man kan åka till San Fransisco?

Stig Mörtman L
ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahälsingland.se och Din Lokaltidning