Det som beslutas är sant!

Vid gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs beslut om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 trots att det exempelvis finns stora skillnader i antalet lex Maria anmälningar mellan myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och regionen.

När regionen anger antalet anmälningar till 48 st för 2014 noterar IVO 66 st dvs nästa 40% fler! För 2015 är skillnaden inte lika stor, men det skiljer ändå nästa 25%. Vid nämndens möte i nov 2015 angavs IVOs siffror i en presentation.

Hur det kan komma sig att det är skillnader är oklart men som ett av regionråden sa; det som finns med i presentationer är inte sant utan det är det som beslutas som är sant!

Det blir ungefär som Marve Fleksnes gör när han spelar en lätt sadistisk tandläkare som får sin patient att erkänna att en Volvo Amazon inte alls är en Volvo Amazon tillverkad i Sverige, utan en Volvo Sonett, tillverkad i Italien!