Rätt kompetens på rätt plats!

Ockelbo kommun går nu in och hyr den tomma konsumlokalen av det kommunala bostadsbolaget Ockelbo Gårdar, vilket är bra för bostadsbolaget men det är samtidigt ett underbetyg till dess förmåga att hitta lämpliga hyresgäster!

I dagens Arbetarbladet säger kommunalrådet i Ockelbo Magnus Jonsson (S) ” …vi måste agera snabbt och effektivt för att säkra en levande handel kring det nya torget”.

Om inte bostadsbolaget kan hitta en intresserad hyresgäst, förutom kommunen själv, hur i hela världen tror då kommunalrådet, med flera, att kommunen själv ska göra det?

Det som var så pass svårt att bostadsbolaget härom året fick tillsätta en projektledare enbart för att utreda möjligheterna att hyra ut lokalen, en lokal som stått tom sedan början av 2013!

Vi liberaler har gett förslag om att exempelvis bygga om den gamla konsumlokalen till bostäder, då det finns en stor efterfråga på bostäder. Ett annat förslag har varit att likt en inkubator skapa lokaler för nyföretagande men som vanligt har våra framåtriktade förslag mötts med kalla handen.

Jag kan förstå att det kan finns ett motstånd mot att anamma liberala förslag men om exempelvis kommunen eller bostadsbolaget lyfte blicken och kontaktade sin grannkommun, och sina partikamrater i, Gävle tror jag de kunde beskriva vad Gavlegårdarna gjorde när man byggde om affärs- och kontorslokaler till bostäder i Valbo centrum.

Men det är klart att om man lägger stor summor på att skapa en nytt fint tomt torg så passar det nog bra med tomma lokaler också!

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Äntligen satsning på primärvården!

Nu närmar vi oss den tid på året då arbete med att ta fram nästa års budget för hela region Gävleborg startat. Då är det glädjande när jag som frisinnad liberal och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ser att det ekonomiska utrymmet att satsa på primärvården i länet är stort, flera hundratals miljoner i extra riktade anslag!

Om man flyttar vården närmare patienterna, blir det ju det som hela regionens hälso- och sjukvård är upp byggd i kring. För om man tittar på den infrastruktur som finns i och kring länets sjukhus så har de senaste årens överbeläggningar, där patienter exempel vårdas i korridorer, med all tydlighet visat på att länets hälso- och sjukvård egentligen är uppbyggd kring en fungerande primärvård. Till och med parkeringsplatserna, kring sjukhusen, bygger på att ha så få besökare som möjligt!

Satsningar på primärvården borde egentligen gillas av alla, även den politiska majoriteten då man äntligen slipper ha för mycket folk på sina för små sjukhus och samtidigt som miljön förbättras då färre behöver ta bilen så långa sträckor! För handen på hjärtat, hur gjorde du när du behövde ta dig till närmaste sjukhus, när din hälsocentral var stängd – inte tog du bussen med flera byte utan du tog bilen!

Vi har sett andra förändringar som på sikt riskerar att utarma landsbygden ännu mer, exempelvis ambulanssjukvården där ekonomiskt kreativa skulle kunna förändra bemanning. Där det idag finns en beläggning om mindre än 20% per natt skulle en optimering mot 100% beläggning kunna innebära en ambulans på plats två nätter i veckan istället för sju!

För att möta framtidens utmaningar, med en åldrande befolkning och skenande kostnader är lösningen glasklar. Satsa på primärvården, så tjänar man igen pengarna med ränta. Man får dessutom en nöjdare och friskare befolkning, och mindre onödig sjukvårdskonsumtion.

Likt tjoaren som ropar äntligen när Svenska Akademiens ständige sekreterare meddelar Akademiens beslut om Nobelpriset i litteratur blir det skönt och befriande att få säga detsamma när det gäller satsningar på primärvården – Äntligen!

Stig Mörtman, L
frisinnad liberal
ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahälsingland.se och Din Lokaltidning

Syns man inte finns man snart inte heller!

Kring de ständigt återkommande amerikaresorna som regionen gjort under parollen omvärldsbevakning, fast det mest liknar punktmarkering, tornar det nu upp sig nya mörka moln. Upprinnelsen till resorna, Socialdepartementets och SKLs rekommendationer, visar sig inte alls vara några rekommendationer enligt uttalande gjorda av dessa!

Nu ställs det från oppositionshåll krav på att högsta beslutande tjänsteman ska ställas åt sidan, i sportens värld blir det som att sitta i utvisningsbåset med matchstraff.

Det vore klädsamt om vi liberaler också tar bladet från munnen och säger vad vi tycker, det kan inte bara vara enskilda medlemmar i marginalen som ger uttryck för det!

I dag är det en kamp om utrymmet i den digitala världen och syns man inte så finns man snart inte heller – det behövs och saknas en liberal röst!

Vem granskar glada budskap?

I lokalmedia har det rapporterats om fullmäktiges beslut att stödja den nya mulitarenan/ishallen i Ockelbo.

Det är bra men det som inte framkommer är att vi liberaler ville ge ett tilläggsanslag om ytterligare 5 mnkr, då vi tror att projektet kommer bli dyrare än vad kalkylen i beslutsunderlaget anger.

Detta då bla allmänna arvsfonden ställer tydligt krav på entreprenad och inte som tänkt ideell basis men även då tekniska lösningar kring energisystem, såsom kylsystem och värmeåtervinning, inte baserar sig på den nya tillgängliga teknik som man numer bygger ishallar med.

Vilket medför att drift och underhållskostnader blir större, och en tyngre börda, än vad de blir med ny teknik. Här kan man jämföra med byggnationen av nya Perslundaskolan, där vi liberaler pekade på att sett över en fastighets livstid står drift och underhåll för 90 % av totalkostnaden dvs 90 öre per krona men det var ointressant (det kallades tom för Kalle Anka pengar…).

Så blir det när man fattar kortsiktiga beslut och man inte tänker längre än näsan räcker!

Inga extra pengar till ishallen

Vid kvällens fullmäktige blev vårt förslag om ytterligare 5 mnkr till den nya mulitarena /ishallen nedröstat.

Pengar vi tror behövs om man ska se framtiden an. Den stora kostnaden är drift och underhåll, som under en fastighets livstid kan upp gå till så mycket som 90% av totalkostnaden, byggkostnaden kan ofta vara under 10%.

Vi tror att om man ska övergå till andra mer effektiva kylmetoder eller tekniker behövs det mer pengar som man över tid tjänar igen med råge men det kommer de tyvärr bli varse om senare.

När det gällde nya Perslundaskolan var den politiska majoriteten totalt ointresserad av att diskutera dessa pengar, det talades då om “Kalle Anka pengar”.

 

Skattepengar sprids för vinden

2012 beslutade dåvarande landstinget Gävleborg att köpa två vindkraftverk i Småland. Vi hade gärna bidragit till utvecklingen i regionen men de hade bäst pris och bäst organisation, sade dåvarande miljöpartistiska landstingsrådet.

Som orsak till att man skulle investera i vindkraftverk i Småland var att det är större brist på el i södra Sverige och det gör att andrahandsvärdet är högre om vi någon gång skulle få för oss att sälja, sade dåvarande landstingsrådet vidare.

Vi Liberaler har ställt oss undrande inför lönsamheten och motiven till denna investering och vid regionfullmäktige i april 2015 ställdes frågan om hur det var med investering i de två småländska vindkraftverk – är de lönsamma? Jodå blev svaret. Kraftverken snurrar på – och – jadå de är lönsamma. I en artikel i ATL konstateras det tvärt emot att vindkraften orsakar bekymmer för producenterna.

För de som investerade i vindkraft under åren 2009 – 2012 (däribland dåvarande landstinget Gävleborg) är läget – prekärt, sa Bill. Prekärt, sa Bull! Vindkraftverken var under den här tiden dyrare än dagens och hade dessutom sämre effektivitet. Man räknade i ekonomiska kalkyler med höjda i stället för sänkta elpriser.

Men nu har det, vad jag förstår, seglat upp ännu fler mörka moln på himlen och det förs nu diskussioner inom regionen om att de småländska vindkraftverken, kanske med huvudvärk, då de tydligen inte uppfyller ställda krav. Efter ett par år har man kommit på detta och nu gör regionen allt för att antingen krypa ur avtalet eller hitta en köpare.

Det vore intressant att höra vilket av de ledande regionråden som först yppade orden förgrömmade vindkraftverk!

Ska man få syn på en köpare är man nog tvungen att göra som Emil gjorde, när han hissade sin lillasyster Ida i flaggstången då hon aldrig sett Mariannelund! När man väl har hittat någon får man se till att de inte springer till Snickebo’a och lägger på haspen, från insidan!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Din Lokaltidning