Inga extra pengar till ishallen

Vid kvällens fullmäktige blev vårt förslag om ytterligare 5 mnkr till den nya mulitarena /ishallen nedröstat.

Pengar vi tror behövs om man ska se framtiden an. Den stora kostnaden är drift och underhåll, som under en fastighets livstid kan upp gå till så mycket som 90% av totalkostnaden, byggkostnaden kan ofta vara under 10%.

Vi tror att om man ska övergå till andra mer effektiva kylmetoder eller tekniker behövs det mer pengar som man över tid tjänar igen med råge men det kommer de tyvärr bli varse om senare.

När det gällde nya Perslundaskolan var den politiska majoriteten totalt ointresserad av att diskutera dessa pengar, det talades då om “Kalle Anka pengar”.