Vem granskar glada budskap?

I lokalmedia har det rapporterats om fullmäktiges beslut att stödja den nya mulitarenan/ishallen i Ockelbo.

Det är bra men det som inte framkommer är att vi liberaler ville ge ett tilläggsanslag om ytterligare 5 mnkr, då vi tror att projektet kommer bli dyrare än vad kalkylen i beslutsunderlaget anger.

Detta då bla allmänna arvsfonden ställer tydligt krav på entreprenad och inte som tänkt ideell basis men även då tekniska lösningar kring energisystem, såsom kylsystem och värmeåtervinning, inte baserar sig på den nya tillgängliga teknik som man numer bygger ishallar med.

Vilket medför att drift och underhållskostnader blir större, och en tyngre börda, än vad de blir med ny teknik. Här kan man jämföra med byggnationen av nya Perslundaskolan, där vi liberaler pekade på att sett över en fastighets livstid står drift och underhåll för 90 % av totalkostnaden dvs 90 öre per krona men det var ointressant (det kallades tom för Kalle Anka pengar…).

Så blir det när man fattar kortsiktiga beslut och man inte tänker längre än näsan räcker!