Hur blev det så här?

I tidskriften Fortune kunde man nyligen finna på en intressant läsning. De rankar, för nittonde året i rad, de 100 bästa företagen att arbeta på i Amerika. Det är inte bara amerikanska företag utan även svenska inslag som IKEA återfinns där, och bland dessa finns flera sjukhus – Ja mer än 10% återfinns inom sjukvården!

Samtidigt har vi i media under en längre tid kunnat ta del av olika rapporteringar där vår region som arbetsgivare utmärker sig, kanske inte på det bästa sättet för att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare. Nu senast var det om att halva personalstyrkan inom ambulansen, i delar av länet, har sagt upp sig. Har det inte varit bonusar till särskilt utvald personal så har det varit speciella chefsträffar med diverse upplyftande gästframträdande – för det är de ju värda!

För de som varit på de numer berömda Amerika resorna, kan man hoppas att de kanske även snappade upp lite annat smått och gott än bara den tillrättalagda PR informationen man serverades!

Vad kan man då tänka sig är framgångsrecept för få engagerade, lojala medarbetare och en attraktivt och omtyckt arbetsplats? Och vilken arbetsgivare vill inte det!

De som vill vara säkra på att locka till sig de – för dem – bästa medarbetarna och få nyckelpersoner att stanna kvar måste upp på tå och visa sitt engagemang. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra. Man måste kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, inspirerande ledare och kollegor och spännande arbetsuppgifter för att ha möjlighet locka till sig rätt talanger och få dem att utvecklas. Förutom det måste man även lyssna på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstå.

När en medarbetare känner att min arbetsgivare faktiskt ser mig som individ och inte bara min del i en arbetsgrupp skapas ett förtroende. Detta förtroende både syns och märks utåt, glimten i ögat och leendet på läpparna hos en individ när denne talar om sitt jobb, det signalerar attraktiv arbetsgivare.

Sedan decennier har våra sjukvårdspolitiker haft som mål att hälso- och sjukvården ska styras av marknadsekonomiska principer. Sjukvårdens chefer och ledare har inte sällan fogat sig, varvid medicinska och etiska värderingar fått stå tillbaka för ekonomiska effektivitetskrav.

Allt som nu sker ute i verksamheterna utgår ifrån politiska beslut eller med politikens goda minne, så här vilar ett tungt ansvar på den politiska majoriteten.

Artikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahälsingland.se och Din Lokaltidning