Blåögd ledning

(En effekt av förd personalpolitik)

Under de senaste dagarna har vi alla i lokalmedia kunnat ta del av att den senaste krisen, underskott i vården, kommit som överraskning för ledningen.  Det visar på hur blåögd den politiska majoriteten är eller varit om utfallet av den förda politiken.

Den politiska majoriteten menar att boven i dramat är de höga kostnaderna för hyrpersonal, de som regionen behöver hyra in för att täcka upp när man inte har egen personal.

Det är snarare bara en effekt av en förd personalpolitik där vår region som arbetsgivare utmärkt sig, och kanske inte på det bästa sättet för att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare.   Har det inte varit att stora delar av ambulanspersonalen, i delar av länet, har sagt upp sig så har det varit bonusar till särskilt utvalda sjuksköterskor eller speciella chefsträffar med diverse upplyftande gästframträdande!

Jag menar att de arbetsgivare som vill vara säkra på att locka till sig de – för dem – bästa medarbetarna och få nyckelpersoner att stanna kvar måste upp på tå och visa sitt engagemang. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, inspirerande ledare och kollegor och spännande arbetsuppgifter är vad som krävs för att kunna locka till sig rätt talanger och få dem att utvecklas.

Regionrådet Eva Lindberg (S) menar att man har en hög läkartäthet i förhållande till befolkningen. Men i den granskning som riksrevisionen gjorde av staten och vården konstaterades exempelvis att region Gävleborg hade cirka 20 procent fler listade patienter per allmänläkare än vad det nationella riktvärdet om 1500 listade patienter per allmänläkare anger. 1500 listade patienter per allmänläkare är ett nationellt riktvärde som i många år använts i såväl riksdagsbeslut om sjukvården som av landsting och regioner.

Regionrådet konstaterar också vidare att ”vi har ringat in problemet…” och där är jag böjd att hålla med. Jag vet också vad som är problemet – den förda politiken!

Stig Mörtman (L)
Ersättare Regionfullmäktige

 

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad

Hur var det nu med LOU (lagen om offentlig upphandling)?

Frågan om stöd till Wij trädgårdar har debatterats länge och trädgårdsivrarna har än så länge majoritet i kommunfullmäktige.

Man vill inte fråga medborgarna om denna satsning. I fullmäktige senast sades det att det fanns ju inget behov! Man hade frågat företagare och sedan hade man ju medlemmarna i Wij-vänner, alla de 100 st och de var ju för, så i praktiken hade man ju haft en folkomröstning!

Sedan har vi alla kunnat ta del i media om de 1,9 mnkr som nu Wij trädgårdar ska få de kommande åren men vad som inte framkommer är det indirekta stöd som Ockelbo kommun också ger Wij trädgårdar. Där man förbinder sig att hyra lokaler och köpa tjänster, under 2016 för 1,88 mnkr och under 2017 för 2,96 mnkr.

Detta utan att göra en offentlig upphandling i frågan.

Ockelbo kommun har tidigare försökt kringgå lagen om offentlig upphandling för att gynna en lokal företagare. Då gällde det ett projekt med att bygga en vattenrutschbana i centrala Ockelbo och där man försökte kringgå upphandlingen och tilldela bygget av vattenrutschbanan till ett lokalt företag.

Nu gör man på samma sätt och köper tjänster av ett lokalt företag utan offentlig upphandling.

Förra gång påstod man att man inte visste bättre, den här gång vet jag att det stämmer!

Hemliga klubben

Med tiden verkar region Gävleborg utvecklas till något som liknar hemliga klubben. De folk- och förtroendevalda vill inte att medborgarna och väljarna ska få veta hur aktiva de är i olika forum – hemliga klubben. Nu ser vi även att den som har det övergripande medicinska ansvaret för länets ambulanssjukvård vill vara lika ”hemlig”.

För visst är det väl så att i ansvaret som ambulansöverläkare ingår att kontinuerligt se till att behandlingar som ges är korrekta, meningsfulla och överensstämmande med de senaste medicinska rönen. Samt att personalen har adekvat utbildning, kunskap och förmåga att utföra dessa på ett medicinskt säkert sätt och att de känner sig trygga i vad de gör!

Hur man gör det i hemlighet är för mig okänt men den högsta ledningen i regionen är uttalat trygg och säker i att det går!

Artikel publicerad i bla  Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Lek inte med pennan

Nu är det väl bara att infoga sig i ledet och säga jajamänsan när vi medborgare i Gästrikland och Hälsingland ska fösas samman med upplänningar, närkingar, dalmasar o kullor, västmanlänningar och sörmlänningar?

Från centralt håll kommer en karta där, påpassligt nog S-märkta eftersom det är en S- regering, centralistiska byråkrater lekt med passare och linjal. Där man inte bara lekt med, Sveriges geografi, utan även med medborgarnas lokala och historiska förankring och vad det betyder för medborgarens identitet och känsla av tillhörighet och sammanhang när storregionerna skapas.

Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det svårt att se att en storregion leder till att makten förs närmare människorna som det i vissa fall hävdas! Medborgarna lär inte få inte mer att säga till om, men däremot ett otroligt mycket större avstånd till dem som bestämmer.

Men redan idag sker rätt mycket i regionerna under mediernas och väljarnas radar. Där medias bevakning är begränsad är också väljarnas intresse för regionpolitiken lågt. Dessutom är regionpolitikerna förutom att de är rätt anonyma för väljarna också hemliga, då man inte vill att väljarna ska få veta hur aktiva de är i olika forum – det måste hemlighållas!

Tittar man på den demokratiska nivå som regioner och landsting återfinns på, mellan kommun och riksdag, och där man förvaltar skattemiljarder och åter skattemiljarder finns nog en av de allra viktigaste väljarfrågorna oavsett nivå nämligen – hälso- och sjukvården.

Utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv ser inte jag att storregioner på något sätt löser den för medborgarna ack så viktiga frågan med vård nära dig dvs en väl fungerande primärvård. Det räcker med att titta på polisens nya organisation där en centralisering leder till hårdare prioritering som i sin tur medför en sämre polisiär närvaro på mindre orter!

Som enskild och frisinnad liberal ser jag själv hur svårt det är att få till en väl fungerande primärvård i vårt relativt lilla län, där det mesta som går centraliseras till Gävle med ett litet undantag av Hudiksvall. Och inte tror jag att det blir bättre tillgängligheten i vården med större regioner.

Men det är klart, om det inte finns så mycket substans i politiken kan man ju alltid med pennans hjälp ”kladda till lite” och därmed sätta fokus på annat.

Med det sagt låt nu detta förslag stanna vid att enbart bli en våt S-dröm om att få stuva om och paketera ihop Sveriges befolkning likt Axel Oxenstierna!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahälsingland.se

Mer pengar till Wij – jajamän!

Den 26 april sade kommunstyrelsen i Ockelbo ett – jajamänsan – till att stödja ytterligare en satsning på Wij trädgårdar, det som ursprungligen skulle bli det som gjorde att folk skulle vallfärda till Ockelbo – inte bara som turister. Det skulle skapas inflyttning till kommunen som har brottats med negativa befolkningssiffror. Tomma lägenheter skulle fyllas och den knackiga kommunekonomin skulle få ett lyft.

I en artikel i Gefle Dagblad den 27 april säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) ”… pengarna som vi nu skjuter till tas ur kommunens utvecklingsmedel och inte från kärnverksamheterna vård, omsorg och skola”.

Nu finns det ju bara en pengapåse och vad man prioriterar att gör med dessa pengar är en annan sak.  Men det är väl så det är, det är lättare att prioritera yta framför innehåll!

Vi har under flera år sett osthyveln åka fram och tillbaks när det gäller kärnverksamheterna omsorg, vård och skola. Den politiska majoriteten har återkommande minskat på de medel som dessa verksamheter sagt sig behöva för att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

Nu ser vi, återigen, resultaten; undersköterskorna i Ockelbo är de sämst betalda i hela landet, det anas ett besparingskrav inom skolan och gör den politiska majoriteten som man lovade inför valet och slopar delade turer inom omsorg och vård saknas det många, många miljoner!

Det är därför vi liberaler återkommande i våra budgetförslag prioriterat omsorg, vård och skola då vi ser att det är det som är leder till mål, inte som den politiska majoriteten där resultatet blir som en ”tåfjutt”!

Stig Mörtman (L)
Ockelbo

Debattartikel publicerad i bla Gefle Dagblad