Mer pengar till Wij – jajamän!

Den 26 april sade kommunstyrelsen i Ockelbo ett – jajamänsan – till att stödja ytterligare en satsning på Wij trädgårdar, det som ursprungligen skulle bli det som gjorde att folk skulle vallfärda till Ockelbo – inte bara som turister. Det skulle skapas inflyttning till kommunen som har brottats med negativa befolkningssiffror. Tomma lägenheter skulle fyllas och den knackiga kommunekonomin skulle få ett lyft.

I en artikel i Gefle Dagblad den 27 april säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) ”… pengarna som vi nu skjuter till tas ur kommunens utvecklingsmedel och inte från kärnverksamheterna vård, omsorg och skola”.

Nu finns det ju bara en pengapåse och vad man prioriterar att gör med dessa pengar är en annan sak.  Men det är väl så det är, det är lättare att prioritera yta framför innehåll!

Vi har under flera år sett osthyveln åka fram och tillbaks när det gäller kärnverksamheterna omsorg, vård och skola. Den politiska majoriteten har återkommande minskat på de medel som dessa verksamheter sagt sig behöva för att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

Nu ser vi, återigen, resultaten; undersköterskorna i Ockelbo är de sämst betalda i hela landet, det anas ett besparingskrav inom skolan och gör den politiska majoriteten som man lovade inför valet och slopar delade turer inom omsorg och vård saknas det många, många miljoner!

Det är därför vi liberaler återkommande i våra budgetförslag prioriterat omsorg, vård och skola då vi ser att det är det som är leder till mål, inte som den politiska majoriteten där resultatet blir som en ”tåfjutt”!

Stig Mörtman (L)
Ockelbo

Debattartikel publicerad i bla Gefle Dagblad