Lek inte med pennan

Nu är det väl bara att infoga sig i ledet och säga jajamänsan när vi medborgare i Gästrikland och Hälsingland ska fösas samman med upplänningar, närkingar, dalmasar o kullor, västmanlänningar och sörmlänningar?

Från centralt håll kommer en karta där, påpassligt nog S-märkta eftersom det är en S- regering, centralistiska byråkrater lekt med passare och linjal. Där man inte bara lekt med, Sveriges geografi, utan även med medborgarnas lokala och historiska förankring och vad det betyder för medborgarens identitet och känsla av tillhörighet och sammanhang när storregionerna skapas.

Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det svårt att se att en storregion leder till att makten förs närmare människorna som det i vissa fall hävdas! Medborgarna lär inte få inte mer att säga till om, men däremot ett otroligt mycket större avstånd till dem som bestämmer.

Men redan idag sker rätt mycket i regionerna under mediernas och väljarnas radar. Där medias bevakning är begränsad är också väljarnas intresse för regionpolitiken lågt. Dessutom är regionpolitikerna förutom att de är rätt anonyma för väljarna också hemliga, då man inte vill att väljarna ska få veta hur aktiva de är i olika forum – det måste hemlighållas!

Tittar man på den demokratiska nivå som regioner och landsting återfinns på, mellan kommun och riksdag, och där man förvaltar skattemiljarder och åter skattemiljarder finns nog en av de allra viktigaste väljarfrågorna oavsett nivå nämligen – hälso- och sjukvården.

Utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv ser inte jag att storregioner på något sätt löser den för medborgarna ack så viktiga frågan med vård nära dig dvs en väl fungerande primärvård. Det räcker med att titta på polisens nya organisation där en centralisering leder till hårdare prioritering som i sin tur medför en sämre polisiär närvaro på mindre orter!

Som enskild och frisinnad liberal ser jag själv hur svårt det är att få till en väl fungerande primärvård i vårt relativt lilla län, där det mesta som går centraliseras till Gävle med ett litet undantag av Hudiksvall. Och inte tror jag att det blir bättre tillgängligheten i vården med större regioner.

Men det är klart, om det inte finns så mycket substans i politiken kan man ju alltid med pennans hjälp ”kladda till lite” och därmed sätta fokus på annat.

Med det sagt låt nu detta förslag stanna vid att enbart bli en våt S-dröm om att få stuva om och paketera ihop Sveriges befolkning likt Axel Oxenstierna!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahälsingland.se