Hemliga klubben

Med tiden verkar region Gävleborg utvecklas till något som liknar hemliga klubben. De folk- och förtroendevalda vill inte att medborgarna och väljarna ska få veta hur aktiva de är i olika forum – hemliga klubben. Nu ser vi även att den som har det övergripande medicinska ansvaret för länets ambulanssjukvård vill vara lika ”hemlig”.

För visst är det väl så att i ansvaret som ambulansöverläkare ingår att kontinuerligt se till att behandlingar som ges är korrekta, meningsfulla och överensstämmande med de senaste medicinska rönen. Samt att personalen har adekvat utbildning, kunskap och förmåga att utföra dessa på ett medicinskt säkert sätt och att de känner sig trygga i vad de gör!

Hur man gör det i hemlighet är för mig okänt men den högsta ledningen i regionen är uttalat trygg och säker i att det går!

Artikel publicerad i bla  Arbetarbladet och Gefle Dagblad