Hur var det nu med LOU (lagen om offentlig upphandling)?

Frågan om stöd till Wij trädgårdar har debatterats länge och trädgårdsivrarna har än så länge majoritet i kommunfullmäktige.

Man vill inte fråga medborgarna om denna satsning. I fullmäktige senast sades det att det fanns ju inget behov! Man hade frågat företagare och sedan hade man ju medlemmarna i Wij-vänner, alla de 100 st och de var ju för, så i praktiken hade man ju haft en folkomröstning!

Sedan har vi alla kunnat ta del i media om de 1,9 mnkr som nu Wij trädgårdar ska få de kommande åren men vad som inte framkommer är det indirekta stöd som Ockelbo kommun också ger Wij trädgårdar. Där man förbinder sig att hyra lokaler och köpa tjänster, under 2016 för 1,88 mnkr och under 2017 för 2,96 mnkr.

Detta utan att göra en offentlig upphandling i frågan.

Ockelbo kommun har tidigare försökt kringgå lagen om offentlig upphandling för att gynna en lokal företagare. Då gällde det ett projekt med att bygga en vattenrutschbana i centrala Ockelbo och där man försökte kringgå upphandlingen och tilldela bygget av vattenrutschbanan till ett lokalt företag.

Nu gör man på samma sätt och köper tjänster av ett lokalt företag utan offentlig upphandling.

Förra gång påstod man att man inte visste bättre, den här gång vet jag att det stämmer!