Blåögd ledning

(En effekt av förd personalpolitik)

Under de senaste dagarna har vi alla i lokalmedia kunnat ta del av att den senaste krisen, underskott i vården, kommit som överraskning för ledningen.  Det visar på hur blåögd den politiska majoriteten är eller varit om utfallet av den förda politiken.

Den politiska majoriteten menar att boven i dramat är de höga kostnaderna för hyrpersonal, de som regionen behöver hyra in för att täcka upp när man inte har egen personal.

Det är snarare bara en effekt av en förd personalpolitik där vår region som arbetsgivare utmärkt sig, och kanske inte på det bästa sättet för att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare.   Har det inte varit att stora delar av ambulanspersonalen, i delar av länet, har sagt upp sig så har det varit bonusar till särskilt utvalda sjuksköterskor eller speciella chefsträffar med diverse upplyftande gästframträdande!

Jag menar att de arbetsgivare som vill vara säkra på att locka till sig de – för dem – bästa medarbetarna och få nyckelpersoner att stanna kvar måste upp på tå och visa sitt engagemang. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, inspirerande ledare och kollegor och spännande arbetsuppgifter är vad som krävs för att kunna locka till sig rätt talanger och få dem att utvecklas.

Regionrådet Eva Lindberg (S) menar att man har en hög läkartäthet i förhållande till befolkningen. Men i den granskning som riksrevisionen gjorde av staten och vården konstaterades exempelvis att region Gävleborg hade cirka 20 procent fler listade patienter per allmänläkare än vad det nationella riktvärdet om 1500 listade patienter per allmänläkare anger. 1500 listade patienter per allmänläkare är ett nationellt riktvärde som i många år använts i såväl riksdagsbeslut om sjukvården som av landsting och regioner.

Regionrådet konstaterar också vidare att ”vi har ringat in problemet…” och där är jag böjd att hålla med. Jag vet också vad som är problemet – den förda politiken!

Stig Mörtman (L)
Ersättare Regionfullmäktige

 

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad