Krisen i primärvården – stoppa huvudet i sanden och låtsas som inget!

Lever vi i en region där det som är obehagligt, jobbigt och sant tystas ner? Består länet av strutsmentalitet eller av en massa krokodiler, om liknelsen tillåts – stor munnar och små öron!

I den artikelserie som Arbetarbladet nyligen har publicerat vi alla kunnat följa läkarkrisen som vår regions primärvård är mitt uppe i. Det talas om att det är över 70 vakanta läkartjänster, samtidigt som det finns motsvarande 55 heltidsanställda läkare! I exempelvis Hofors finns det en läkare på 9400 invånare och i Ockelbo 2 läkare på 5600 invånare.

Vi har under lång tid sett att resurserna minskat i primärvården vilket då också drabbar andra delar av sjukvården. Fler och fler trängs på akutmottagningarna, trots att många av dem skulle kunnat behandlas både bättre och billigare i primärvården.

Att primärvården under lång tid varit beroende av hyr- och stafettläkare för att bemanna vårdcentralerna är ett av de tydligaste tecknen på att regionens strategiska personalplanering inte fungerar. Användningen av hyrläkare i hälsocentralerna i Gävleborg har också av tradition tillhört de högsta i landet!

I dag finns det, än så länge, hälsocentraler runt om i länet. I takt med den teknikutveckling som sker inom hälso- och sjukvården kan också specialistkunskaper göras tillgängliga långt utanför sjukhusens väggar. Den utvecklingen är värdefull för att kunna flytta vården ännu närmare oss medborgare.

Det är dock spännande att hälsocentralen i Ockelbo försöker locka till sig nya läkare via Facebook, vilket är chefen Lena Schenströms förslag. Att Ockelbo har mycket att erbjuda tror jag dessvärre inte räcker långt, det måste till bra arbetsplatser också. Här tror jag Schenström, tillika vice ordförande i Ockelbo kommunfullmäktige, borde prata med sina centerpartistiska partikollegor, de som styr regionen, och efterfråga mer pengar snarare än fler Facebookgrupper!

Varför inte göra som Tom Cruise i filmen Jerry Maguire, och säga ”Show me the money”!

Region Gävleborgs viktigaste resurs är medarbetarna och den kunskap och kompetens de har. Där menar jag att en medveten satsning på arbetsmiljö är en framgångsfaktor.

Det är därför liberalerna satsar en kvarts miljard extra på primärvården, så att det kan skapas förutsättningar som gör att primärvården i framtiden har de resurser som behövs för att möta oss medborgare i en vård nära oss.

Vi liberaler ”show you the money”!

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Bläcket är slut, pennan trasig och pappret upplöst.

Nu är det snart sommarlov, där barnen kan släppa allt skolarbete under några månader och ta det lugnt, växa och bara må bra.

I år ska jag också försöka göra samma sak, koppla av och samtidigt börja reflektera över vad jag är engagerad i. Vad är viktigt och vad kostar mer än det smakar!

Jag har idag förtroendeuppdrag där jag med tiden känt att – jag kommer inte längre än så här.  Är det så att jag nått vägs ände är det hög tid att lägga min energi och mitt engagemang på sådant som jag dels känner ger mig något men även där jag blir sedd och uppskattad.

Som förälder finns det så mycket annat att göra i stället.