För en bra vård – bättre arbetsmiljö!

I helgen hade vårdanställda på många platser runt om i landet demonstrationer till förmån för bland annat alla de som behöver vård och som inte kan föra sin egen talan. De som möter en utbränd, utnyttjad och överarbetad vårdpersonal som förtvivlat försöker göra sitt jobb till minsta möjliga kostnad. När personalen sedan drivits till den yttersta gränsen och blir sjuka betraktas de som en belastning trots att orsaken snarare är en inkompetent organisation.

Samtidigt har våra sjukvårdspolitiker, sedan 1990-talet, haft som mål att hälso- och sjukvården ska styras av marknadsekonomiska principer. Sjukvårdens chefer och ledare har inte sällan fogat sig, varvid medicinska och etiska värderingar fått stå tillbaka för ekonomiska effektivitetskrav.

Vårdens viktigaste resurs är medarbetarna och den kunskap och kompetens de har, det är förödande att den döljs. Där menar jag att en medveten satsning på arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Om medarbetare av olika kategorier är med och formar sina arbetsplatser skapas större möjlighet att påverka sin arbetssituation, i grund och botten handlar det om att skapa en bra arbetsmiljö.

I stället satsas det friskt på det ytliga, med nya moderna, flashiga sjukhus så även i vårt län. Det blir snyggt, modernt och fantastiskt – men det finns en baksida.

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport Internationell jämförelse från 2015 visades på att till exempelvis Storbritannien är i toppklass när det gäller vårdkvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

Samtidigt visades sig Sverige, och kanske regionen, var bäst på likabehandling – oavsett din inkomst är du lika missnöjd med vården, får stå i kö lika länge, och utsätts för lika dålig kvalitet på vården. Ingen var bättre än Sverige på detta!

När sprickorna i fasaden brister, och det gör de, och allt rämnar lär den politiska majoriteten stå med rumpan bar, vilsna och undra såsom rumpnissarna i Ronja Rövardotter – ”Voffor blev di på detta viset?” övertygade om vems felet är – givetvis oppositionens!

Artikel publicerad hos bla Gefle Dagblad, Arbetarbladet, helahalsingland.se och Din Lokaltidning.