Nio förlorade år

I gårdagens Gefle Dagblad fanns en artikel om byggboomen i Ockelbo. Tyvärr får kommunalrådet Magnus Jonsson det att framstå som att han och kommunen agerat kraftfull och varit väldigt aktiva angående boendesituationen i kommunen.

Tvärtom så har kommunalrådet och kommunen under lång tid varit nästintill handlingsförlamad i frågan och lutat sig mot en hyllvärmare från 2006 när det gäller boendeplanering så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder.

Enligt lagen om bostadsförsörjning (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod! I Ockelbo antogs dessa av kommunfullmäktige sommaren 2006 d.v.s. för tre mandatperioder sedan. Lagen innebär att kommunerna ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Redan 2011, under folkpartiets/liberalerna första år i kommunpolitiken, ställde vi en interpellation om varför inget hände på bostadsförsörjningsområdet.

En intressant vinkling som skulle kunna göras utifrån interpellationssvaret är att i Ockelbo finns 20 årsplaner medan man exempelvis i det kommunistiska Sovjetunionen bara hade fem årsplaner! Vidare kan svaret tolkas som att planen ligger fast oavsett vad som händer i världen- i tjugo år!

Det paradoxala är att kommunen vill ha fler kommuninnevånare men samtidigt finns det i stort sett ingenstans att bo för dessa nya innevånare. Men det är kanske inte så konstigt att det inte finns bostäder, när inget seriöst arbete kring om hur kommunen vill att boendesituation ske se ut framöver har funnits sedan 2006.

Att underhålla det befintliga bostadsbeståndet inom allmännyttan är minst lika viktigt som att nybyggnation kommer tillstånd. Det har under lång tid varit något som inte prioriteras av det kommunala bostadsbolaget. För att kommunen ska kunna erbjuda attraktiva lägenheter till alla målgrupper krävs en upprustning av det befintliga bostadsbeståndet inom allmännyttan. För en upprustning av det befintliga beståndet är lägenheternas status viktigt, likaså den yttre miljön i bostadsområdena.

Inför budgetåret 2015 ville liberalerna öronmärka 300.000 kr så att riktlinjerna för bostadsförsörjning äntligen skulle kunna uppdateras och därefter antas av kommunfullmäktige. Genom detta skulle kommunen för första gången på många år leva upp till den av staten fastställda lagstiftning.

Det hela handlar egentligen om nio förlorade år!