GMO-fri kost eller inte – det är frågan!

2012 lämnade folkpartisterna Stefan Haglund och Pehr Backström in ett förslag om att den mat som serveras på länets sjukhus och vårdinrättningar ska vara GMO-fri (GMO=genmodifierad). Regionen har ett ansvar för folkhälsan och därför skall försiktighetsprincipen tillämpas då det gäller den kost som regionen erbjuder. I synnerhet när det gäller våra sjukhus, där patienterna inte erbjuds några eller mycket få val av mat.

Nu bar det sig inte bättre än att dåvarande landstingsstyrelsen, förövrigt toppat av samma namn som nuvarande regionstyrelse, tyckte att man var ju nästan i hamn, kravet var stort sett är uppfyllt. Det fanns ju regler, förordningar och avtal som nästan innebar en GMO-fri kost.

Nu körde dessbättre landstingsfullmäktige över landstingsstyrelsen och beslutade att vid nästa upphandling av kostverksamhet i landstinget skulle det ställas krav på att kosten ska vara GMO-fri.

Min tolkning av vad som hände senare är att styrelsen blev sur över tillrättavisandet och struntade i sin uppgift att verkställa fullmäktiges beslut, något som det enligt kommunallagen särskilt åligger styrelsen!

För inte nog med att upphandlingen av sjukhusmaten i Gävleborg 2014 behövde göras om, då förvaltningsrätten ansåg att den gjorts på fel sätt, man hade helt missat att tydliggöra att kosten ska var GMO-fri!

Nu kanske inte är så konstigt för medan det mesta annat blir dyrare blir sjukhusmaten bara billigare och billigare. Jag är övertygad om att man får vad man betalar för. Det är en enkel tumregel i de flesta ekonomiska situationer, oavsett om det gäller små privata transaktioner, kostupphandlingar eller nationalekonomi.

Det har med tiden har det blivit tydligt att regionstyrelsen inte haft det fokus man, utifrån exempelvis kommunallagen 6 kap 4§, har rätt att kräva om att beslut fattade av fullmäktige verkställs.

Här skulle det vara intressant att fråga regionstyrelsens ordförande, via en enkel fråga eller interpellation, hur det kommer sig att detta fullmäktigebeslut inte verkställt? Eller för den delen hur många andra fullmäktigebeslut har inte heller verkställts?

Artikel publicerad i bla helahalsingland.se, Gefle Dagblad och Din Lokaltidning