Om konsten att måla luftslott

I dagarna har den årliga nationella patientenkäten presenterats och den visar tydligt på att patienterna har en allt annat än positiv bild av region Gävleborg.

I undersökningen, som granskar patienternas upplevelse av hälso- och sjukvårdens öppen- och slutenvård, är resultatet övergripande positivt – många är väldigt nöjda med vården, dock inte i vårt län. Länets sjukvård hamnar bland den absoluta botten av samtliga landsting.

Men när regionen själva ska förmedla resultatet blir det helt annorlunda. Med en kommunikativ kreativitet framställer, på regionens hemsida, den egenproducerade texten resultatet i nästan uteslutande positiva ordalag. “Bra helhetsintryck av hälso- och sjukvården i Region Gävleborg” blir rubriken då!

Detta är bara ett exempel på hur tokigt det kan bli när nyhetsjournalistiken successivt fått försämrade förutsättningar vilket har en central betydelse för demokratin.

När de traditionella nyhetsredaktionerna rustar ner tar istället regioner och kommuner, för skattepengar, över och anställer journalister. I dag finns mångdubbelt så många kommunikatörer som journalister. Via deras hemsidor och Facebook matas medborgarna med bilder av ett mönstersamhälle, där alla är glada och bara positiva.

De som ska granskas rustar upp. Och de som ska granska rustar ner. Varför svara på mediernas kritiska frågor? Låt de egna kommunikatörerna skönmåla istället och lägg ut det på hemsidan.

Ett annat exempel på detta är när Region Gävleborg nyligen tog bort ett inlägg på organisationens Facebooksida som var kritiskt mot regionens resor till San Francisco, trots att det strider mot de egna rutinerna om vilka inlägg regionen får ta bort.

Regionens presschef säger till P4 Gävleborg att ”Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga med att inte behöva tillskrivas åsikter eller att deras arbete recenseras i våra egna kanaler”.

Ett ytterligare exempel är när den styrande majoriteten för ett par år sedan provade på att ”tala” till folket via sin egen TV utsändning, i media även liknad vid Nordkorea TV.

Kanske kan de svällande propagandaministeriernas låtsasjournalistik föra något gott med sig. Allmänheten får tydligt illustrerat hur det blir när makten rapporterar om sig själv. Och hur det skiljer sig från traditionell journalistik.

Jag är övertygad om att läsvärdet är lågt på tillrättalagda texter om att allt är väl i den egna provinsen.

I Gävleborg, såväl som i Pyongyang.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad, Hälsingetidningar och Din Lokaltidning