Demokrati när det passar!

Under den senaste tiden har det blivit tydligt att den politiska majoriteten i Ockelbo, med socialdemokraterna i spetsen, gärna hoppar över de demokratiska inslagen i beslutsfattandet när detta inte passar in i vad man ska besluta. Det ger sken av att det är en politisk elit som tror sig veta bäst och därför inte behöver blanda in den vanlige medborgaren på gatan, vi har sett det i regionen och nu ser vi det i Ockelbo!

Den här gången gäller det kommunens inställning, och svar, till regeringens förslag om nya regioner. Ett förslag som till väldigt stor del påverkar Ockelbo kommuns sätt och förmåga att verka, dvs som kommunallagen säger är av större vikt för kommunen. Då det till exempel kommer att förändra hur mycket längre tid det tar för att resa till och från Ockelbo eller hur mycket längre sträcka, än idag, Ockelboborna får till närmsta sjukhus.

Lika illa är det att ledarskapet i kommunfullmäktige lagt sig platt inför att smussla undan denna fråga från offentlighetens ljus. Här kan man jämföra med Bollnäs där, märk väl en S-märkt, ordförande i kommunfullmäktige lyfter fram demokratin eller rättare sagt bristen på demokrati när kommunstyrelsen där hanterade Bollnäs svar till regeringen i regionfrågan på liknande sätt.

Genom detta odemokratiska inslag ges inte alla politiska partier som finns representerade i den folkvalda församling möjlighet att delta i beslutet vilket medför att den parlamentariska trovärdigheten för det svar som Ockelbo kommun lämnat är svagt och med en tvivelaktig legitimitet.

När Olof Palme en gång i tiden skrev att ”politik är att vilja” så var det inte en liten elitgrupps viljande det handlade om utan om skapandet av rörelser som vill något annat än det som råder i dag. Men då handlar det inte om att fatta beslut i slutna rum och inte låta allmänheten ta del av de diskussioner som leder fram till dessa utan det handlar om att ha politiker som förstår varifrån förändringar kommer och förstår att deras uppgift är att stödja den, inte hindra den.

Det går att skapa ödmjuk politik. Tillsammans är alltid starkare än ”vi som vet bäst” – kanske även i Ockelbo?

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och Arbetarbladet