Skönt att vara i samklang med sitt parti – Nej till storregioner

Idag säger Liberalerna säger nej till förslaget om att Sverige ska delas in i storregioner.

Vi ser att det är stora nackdelar med detta – omfattande byråkratisering, långt avstånd mellan medborgare och förtroendevalda, samtidigt som det inte löser några problem, säger Jan Björklund till Ekot.

Storregionerna löser inga problem, problem blir snarare bara större.

Att exempelvis arbets- eller tillväxtmöjligheterna skulle öka på grund av att en viss geografisk eller befolkningsmässig storlek uppnås i en region tror jag är rent nonsens. Jag är övertygad om att det som generellt är avgörande för tillväxtpotentialen är vilken entreprenörstradition som verkar och sprider sin anda och sitt nätverk i ett visst område, förutom vilka reella incitament det finns för att ta steget att bli företagare/entreprenör.

Dessa skapas, som bekant, inte av landsting och regioner utan av regering och riksdag i form av främst regler för företagare och företagande, samt lagar och regler för sparande och investeringar.

Bra ställningstagande av liberalerna på riksplanet och en stor del av länsförbunden, inte Gävleborg dessvärre!