Förluster i vården liknar pojken i guldbyxorna

Vi har alla den senaste tiden kunnat ta del av alla turer kring hälsocentraler i både Gästrikland och Hälsingland där man snart står utan läkare eller annan vårdpersonal. Samtidigt har vi kunnat läsa att de offentligt drivna hälsocentralerna i Gävleborg har gått back med över 200 miljoner kronor de senaste fem åren.

Medan de offentligt drivna hälsocentralerna gått back och fått sina underskott täckta får de privata hälsocentralerna fått klara sig med den grundersättning de får. Det här snedvrider konkurrensen, hälsocentralerna lever under helt olika villkor anser Vårdföretagarna

Samtidigt ställer sig den politiska majoriteten undrande till varför inte de privata aktörerna är intresserade av att starta upp i glesbygdskommunerna!

Förluster i vården är en viktig fråga och 2013 publicerades en rapport beställd av revisorerna i landstinget Västernorrland. Där kunde man läsas att hälsovårdscentralerna år efter år gick med ett negativt resultat. Mellan 2010 och 2012 uppgick de förlusterna till 78 miljoner kronor – ändå är situationen värre i Gävleborg!

Vad händer då privata aktörer får röda siffror i verksamheten? Ägarna förlorar pengar, som de förhoppningsvis kan tjäna igen genom att förbättra verksamheten under kommande år. När det är offentliga aktörer som går med förlust är det skattebetalarna som får stå för notan, år efter år.

När jag läser hälso och sjukvårdens verksamhetsplan inför kommande år ställer jag mig frågan: Varför finns inget prioriterat område om att få vården att gå ihop?

Regionen lyfter gärna fram alla positiva saker man tagit med sig hem från alla resor till Kaiser Permanente och som tex. resulterat i förbättringar i cancervården (fast hur var det nu med igen – var det sant?) Borde man inte snarare tittat på hur man driver en bra, effektiv och lönsam vård?

Non-profit organisationen Kaiser Permanente genererade, härom året, ett resultat på cirka 25 miljarder kronor eller 8 procent av omsättningen. Om man skulle jämföra regionen och en driftbudget om nästan 9 miljarder kronor skulle det motsvara ett resultat om svindlande 700 miljoner kronor!

I dagarna blev det klart att hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha 80 miljoner kronor i tilläggsanslag kommande år. Att redan innan budgetåret startat behöva mer pengar är inget bra betyg åt den budgetprocess som den politiska majoriteten ville ha men tydligen inte kan hantera!

Det hela liknar pojken med guldbyxorna men med den skillnaden att det som finns i byxorna är skattebetalarnas pengar!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och hälsingetidningar