De rödgröna försöker röka ut privata vårdgivare!

I flera förslag som den rödgröna regeringen nyligen skickat ut i landet för att få synpunkter på är innebörden klar – inga privata alternativ här inte!

Den rödgröna regeringen vill förbjuda att verksamhet som idag drivs vid, eller som någon gång under de senaste tio åren haft någon koppling till, ett universitetssjukhus ska kunna drivas i privat regi. De rödgröna verkar vara orolig för att hälso- och sjukvården på universitetssjukhusen ska bli sämre för patienterna om den bedrivs av andra vårdgivare än de det offentliga. I förslaget finns också en lagändring som skulle innebära att landstingen inte heller får lämna över ansvaret för vissa delar av hälso- och sjukvården till andra vårdgivare.

Jag tror att de flesta delar den grundläggande uppfattningen att hälso- och sjukvården ska vara offentligt och solidariskt finansierad. Jag tror däremot inte att finansieringsfrågan kräver en begränsning av alternativ i hur hälso och sjukvården drivs. Dessa slutsatser vilar mer på en obefogad rädsla för att lämna det gamla och invanda och på den överdrivna tron på att offentligt drivna sjukhusorganisationer är de mest optimala.

Regeringen vill även begränsa eller ta bort de möjligheter som en privat sjukförsäkring ger, ingen ska få skapa sina egna möjligheter, alla ska likabehandlas. I en internationell jämförelse, gjord av Sveriges Kommuner och Landstings förra året, visades att oavsett inkomst är du lika missnöjd med vården, får stå i kö lika länge, och utsätts för lika dålig kvalitet på vården. Ingen var bättre än Sverige på detta!

Ska något ses över är det nog snarare den etiska plattformen, som infördes i hälso- och sjukvårdslagen 1997 och som ska vägleda prioriteringen av vårdens resurser, som behöver se över detta då den uppenbarligen inte riktig fungerar som det var tänkt. För hur är det med alla riktade satsningar mot vissa grupper, folkhälsoinsatser eller vårdgarantier som man nog också kan anse strida med den etiska plattformen!

Det är illa när regering, och i förlängningen riksdagen, ägnar sig åt inskränkningar och retroaktiv lagstiftning men det kanske har ett ädelt och nationellt (S)yfte – röka ut privata alternativ och vårdgivare!


Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahälsingland.se