Lyft fram problemområden istället för att stoppa huvudet i sanden

Alternativ rubriksättning:
Resultatet i rapporten föga upplyftande Tommy Berger S ( helahelsingland.se)
Här är regionrådet tyvärr vilse i pannkakan! ( GD)

I nyligen publicerade artiklar i lokalmedia ger regionråd Tommy Berger uttryck för en frustration som verkar finnas inom den politiska majoriteten över att det finns de som dryftat sig till att kritisera hälso- och sjukvården i länet.

Jag har i ett flertal artiklar kritiserat den majoritetsstyrda hälso- och sjukvården och samtidigt gett uttryck för hur man behöver angripa de många och stora utmaningar som finns, men även vilka prioriteringar som behöver göras. Om detta har kvalificerat mig till att hamna i den grupp av belackare som regionrådet Tommy Berger anser förmörkar regionhimlen är för mig oviktigt.

Hälso- och sjukvård handlar inte bara om huruvida slutresultatet blir bra eller inte. Det handlar också om förmågan att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar om service, delaktighet och gott bemötande.

I dagarna presenterades en rapport där resultatet, återigen, inte är alltför upplyftande, men den lär väl regionrådet i god anda blunda för! Det är myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.

Hur står sig då befolkningens upplevelse av sjukvården i Sverige i jämförelse med andra länder? Inte särskilt bra, blir svaret. I årets undersökning framkommer det att en tredjedel av de svenska patienterna tycker att sjukvårdssystemet fungerar bra.

Regionrådet hävdar med svepande omskrivningar att rapporter och undersökningar vantolkas men som vanligt är det de referensramar man har som styr hur saker uppfattas. Det räcker med att jämföra med regeringens, politiskt färgade, utredning om vinster i välfärden där man i Dagens Industri kan läsa att forskaren Mikael Runsten menar att utredaren drar helt orimliga slutsatser utifrån hans forskning!  

Istället för att som strutsen stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting anser jag att det är bättre att lyft fram problemområden så att dessa går att förbättra.

Om det nu är så att länets hälso- och sjukvården är i världsklass var är de stora besökarskaror, de som vill ta del av all världsklass? Och hur kommer det sig att regionen gjort så många resor till Amerika eller för den delen alla de problem med bemanning vid hälsocentraler runt om i länet och som i ett fall lett till att en hälsocentral lyfts ur hälsovalet?

Nej här är regionrådet tyvärr vilse i pannkakan!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahalsingland.se