Glädjens dag

Torsdag den 24 november var dagen då kloka allianspartier tog ifrån den S-märkta regeringen pennan, passare och linjal med vilka de försökt rita om, stuva om och paketera ihop Sveriges befolkning likt Axel Oxenstierna.

Tyvärr blir det nog C som, på kort sikt, får vind i seglen som de som stoppade denna våta S-dröm. Medan vi liberaler försökt oss på krishantering av i media beskrivet som ett långvarigt arbetsmiljöproblem. Finns det sådana problem ska dessa tas hand om omgående, inte dras i långbänk.

Det hela måste beskrivas som ”taskig tajming”. Vad är bäst – att stoppa en våt S-dröm eller krishantera i media?