Samma budgetvisa i år igen

Vid budgetdebatten i kommunfullmäktige den 28 november blev vi liberaler återigen beskyllda för att vilja ta bort fem tjänster inom kommunala administrationen när vi minskar på anslagen. Men i själva verket vill nog den politiska majoriteten utöka administrationen med fem tjänster, hur ska man annars tolka det extra anslag som ges?

Då kommunen i budget- och uppföljningssammanhang använder sig av schablonmässiga tolftedelar och inte en periodisering av kostnader har vi, som vanligt, räknat fram ett prognostiserat resultat för innevarande år och sedan lagt på en procentsats som budgetnivå för kommande år.

Trots att vi inte är ekonomer och kan räkna, vilket brukar vara den generella kommentaren för den politiska majoriteten så är vi ganska bra på det! Om vi tittar på utfallet för 2015 så hamnade våra beräkningar i budgeten för 2015 mindre än 1% ifrån utfallet – ganska bra för att inte kunna räkna!!! De som kunde räkna, dvs majoriteten om man lyssnar till vad de säger, hamnade över 10% !!!

Vidare vill vi enligt kommunalrådet sätta Wij Trädgårdar i konkurs, igen! Detta för att vi inte ställer upp och ger bort skattemedel till en verksamhet som inte bär sig! För 2017 innebär det nästa fem miljoner kronor i direkt och indirekt stöd. Pengar som vi menar kan användas på för kommuninnevånarna bättre sätt. Det är bättre satsa på de som redan är här än de som åker bort!

Vid min interpellation om varför inte fullmäktige fick ta ställning till den, och numer avsomnade, våta S-drömmen om storregioner var kommunalrådet väldig tydlig i sitt anförande. Socialdemokraterna hade ett kongressbeslut i frågan och det gjorde att diskussion och beslut i den folkvalda fullmäktigeförsamlingen var onödig.

När sedan kommunalrådet tog till att det inte funnits tid för fullmäktige att besluta ifråga sken okunskapens starka låga igenom! Fullmäktige hade sammanträde den 3 oktober och den 6 oktober skulle svar vara inne hos finansdepartementet – dvs 3 dagar senare, men som sagt S hade ju ett kongressbeslut om det!