Motion om bredband i kommunala bostäder

I dag har liberalerna på årets sista vardag lämnat i en motion till kommunfullmäktige. Vi liberaler vill att kommunen ska ge det kommunala bostadsbolaget (Ockelbogårdar) ägardirektiv om att samtliga befintliga hyresfastigheter snarast skall förses med bredband och att hyresgästerna ges möjlighet till anslutning.

Det har under flera år påtalats om hur viktigt det är att alla får tillgång till bredband. Nu senast kunde vi höra av Sveriges statsminister i sitt jultal, tala om hur viktigt detta är. I Ockelbo har kommunalrådet vid flera tillfällen påtalat vikten av att fibernätet byggs ut.

Då är det konstigt att man inte ger ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget i kommunen om att dess hyresgäster skall kunna få samma förutsättning som övriga i kommunen, som nu ges möjligheten till uppkoppling.

Vid förfrågan till Ockelbogårdar framkommer det att man inte kommer göra någonting åt detta, förrän en renovering av respektive bostadsområde sker. Renovering av vissa områden kommer inte att ta sin början förrän tidigast 2024. Det måste finnas möjlighet för bostadsbolaget att göra detta tidigare i befintliga fastigheter. I vissa områden har utbyggnad av bredband gjorts.

Det tycker vi är för dåligt och det vill vi genom vår motion ändra på.

Replik till Martin Sund Svensson Ordförande Vänsterpartiet Ockelbo ang VA-taxa i Ockelbo

Det är spännande att Martin Sund Svensson (V) anser att vänsterpartiet i Ockelbo driver en aktiv politik i opposition, för är det något som Ockelbo behöver så är det fler som aktivt arbetar för att byta ut den rödgröna politiska majoriteten!

Men när sedan Sund Svensson snurrar in sig i stora och kraftfulla påstående om att blanda kort bakom ryggen, ohederlighet och lögnaktighet blir det bara komiskt. Komiskt med tanke på hur lätt sådana påståenden är att bemöta eller för den delen kontrollera!

Sund Svensson menar att det är direkt lögnaktigt att påstå att kommunen inte är huvudman för VA-verksamheten i kommunen! Om nu Sund Svensson tog sig tid att läsa exempelvis de årsredovisningar och förvaltningsberättelser som finns sedan 2008, för Ockelbo Vatten eller för den delen Gästrike Vatten, så skulle han se att det han påstår är lögnaktigt snarare är tvärtom.

Där går att läsa “Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo och är därmed huvudman”.  Om det nu är så att Ockelbo Vatten, de andra kommunala vattenbolagen och Gästrike Vatten har fel och att det är Sund Svenssons tolkning som stämmer är det väl bara att ändra åtta års verksamhet!

Vidare är jag, till skillnad från vad Sund Svensson verkar vara, väl medveten om att det till årsstämman i Gästrike Vatten AB lämnas en revisionsberättelse, av KPMG AB, samt en granskningsrapport, av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer. Ingendera presenteras speciellt för kommunfullmäktige.

Sen kan jag förstå att det kan vara svårt att hålla isär Gästrike Vatten, som svarar för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, från Ockelbo Vatten, som äger och förvaltar VA-anläggningarna i kommunen.

Men det borde nog ett parti som driver en aktiv politik i opposition förmå, istället för att blanda ihop korten!

Stig Mörtman
Liberalerna i Ockelbo

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Inte trovärdig höjning av VA-taxa

Den 19 december tog kommunfullmäktige i Ockelbo beslutet att höja VA-taxan med smått historisk nivåer, 32% över de kommande två åren vilket gör nästan 140% sedan 2008. Som orsak anges att intäkterna inte överstiger kostnaderna!

Den allmänna uppfattningen är att VA-verksamheten byggdes upp med statliga medel under 50, 60 och kanske 70-talet men sen händer det något märkligt! Under 80, 90-talet och ända fram till 2008 verkar VA-verksamheten falla bort i glömska, vattnet bara finns där!

Detta fortgår ända till 2008 då verksamheten bolagiseras, vilket innebar att tidigare rättigheter och skyldigheter förs över från kommunen till ett dotterbolag, och Svarte Petter om man så vill lämnas direkt i famnen på den lilla skara VA-abonnenter som finns i Ockelbo.

Vi är övertygad om den politiska majoriteten skrattade högt hela vägen från fullmäktige när beslutet tagits!

Nu höjs röster för att staten måste gå in och rädda vattenförsörjning i många kommuner. Detta då kommunerna inte prioriterat att underhålla sina verksamheter, under många decennier, för att det har varit roligare att bygga nya monument än sköta om det man redan har!

Att VA-verksamheten i Ockelbo behöver mycket pengar för att inte kollapsa är klart men frågan är hur mycket?

Gästrike Vatten har, som den starka och professionella organisationen man sägs vara och som Ockelbo hamnade i och med bolagiseringen, levererat tämligen exakta förslag på prishöjningar till kommunfullmäktige för beslut!

Men den stora frågan är egentligen med vilken trovärdighet som Gästrike Vatten har levererat dessa tämligen exakta prishöjningar när de inte verka har grepp på grunderna i verksamheter?

I flera beslutsunderlag som kommunfullmäktige tagit ställning under det senaste halvåret har man angivit olika uppgifter om exempelvis hur många vattenverk som finns i Ockelbo, hur många mil ledningar det finns eller för den delen hur stor andel av kommuninvånarna som är anslutna?

När vi liberaler ville skicka tillbaka ärendet för att ett beslut om höjning av avgifter ska vila på korrekt och trovärdig information dvs inget si eller så, fann kommunfullmäktige med den politiska majoriteten i spetsen i vanlig ordning detta vara ointressant!  Vi liberaler sade därför nej till höjning av VA-taxan.

Den politiska majoriteten var däremot väldigt tydlig med att man litar på en organisation som inte vet hur många vattenverk som finns i Ockelbo, hur många mil ledningar som finns eller för den delen hur stor andel av kommuninvånarna som är anslutna!

Stig Mörtman
Bo Stenbeck
Liberalerna i Ockelbo

Artkel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Replik ang Regionens målbild: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient

I artiklar i lokalmedia beskriver de tre högsta tjänstemännen inom hälso- och sjukvården i regionen, Lönnbark, Björkman och Nilsson, att man numer har en gemensam målbild – med en omskrivning så att alla förstår blir det “patienten i centrum”! Inspirationen till målbilden kommer från alla de studieresor till Kaiser Permanente i USA som genomförts, men även andra håll, framhåller artikelförfattarna.

Tidigare har regionrådet och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Hannah-Karin Linck (C), ivrigt påhejad av regionrådet Eva Lindberg (S), angett som orsak till de många resorna att det behövs en kritisk massa som varit på plats och sett Kaiser Permanentes arbete – En svala gör ingen sommar! Indoktrinering är kanske ett annat passande uttryck!

Det lyfts fram att Kaiser Permanente använder IT-lösningar på ett annat sätt än vad svenska landsting gör och det stämmer ju. De har tillgång till data, mäter vad som fungerar och inte fungerar i sjukvården, och använder kunskapen i organisationen!

I en tidningsintervju för ett par år sedan uppgav Kaiser Permanentes vd Bernard Tyson att de lagt cirka 35 miljarder svenska kronor på elektroniska journalsystem. Nyligen har de tre största svenska regionerna, ibland kallat 3r och som täcker mer än hälften av landets befolkning (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), nu tagit av sig den gemensamma ledartröjan, för att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö, och går olika håll – inte tillsammans! Det kan till och med bli så att de upphandlar parallellt! Det är skillnad!

Även arbetssätt anges som hindrande för att sätta patienten i centrum men om inte de högsta verksamhetscheferna tillsammans med de som pekar riktningen, dvs den politiska majoriteten, kan ändra arbetssätt vem ska då förändra det – väntar man på bra förslag från oppositionen?

Det kommer bli en lång process för hälso- och sjukvården att ställa om. Men utifrån ett kulturperspektiv tror inte jag att den politiska majoriteten har förutsättningar att genomföra en sådan förändring då man är så förknippad med de handlingsmönster, attityder och känslor som format organisationen!

Förstår man inte det är det stor risk att förbättringar och förändringar inte får ett brett och varaktigt genomslag i praktiken.

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

De rödgröna gillar nog inte entreprenörer inom kvinnodominerade områden!

Den rödgröna regeringen ger sig återigen på privata företagare, nu småföretagare i välfärdsbranschen, ivrigt påhejade av vänstern.

Välfärdsutredningen är ingen utredning av de egentliga problemen i den svenska välfärden. Det är snarare en utredning med starka politiska förtecken, en utredning som på ett populistiskt sätt går till angrepp mot de stora aktörerna (vårdbolagen) och mer eller mindre bortser från att det finns väldigt många små aktörer på samma marknad med helt andra villkor. Företag som skulle drabbas oerhört hårt av ett vinsttak av det slag som utredningen presenterar.

Det som ofta är unikt med de mindre välfärdsföretagen är att de inte har något behov av externt kapital, förutom ett aktiekapital på 50 000 kronor om de drivs som aktiebolag. Däremot investerar de väldigt mycket i tid, energi och kunskap. Många arbetar ofta betydligt mer än 40 timmar i veckan och tar ut betydligt mindre i lön än den som skulle vara marknadsmässig i offentlig verksamhet.

Utredningens förslag innebär att de stora aktörerna med stort operativt kapital kan tillåtas göra miljonvinster medan de små aktörerna med litet kapital på låt oss säga etthundratusen kronor inte får tjäna mer än sjutusen kronor per år.

Vem vill då vara egenföretagare inom välfärden? Vem skulle vara motiverad att streta på med sitt företag fram till pensionen när det går att som exempelvis stafettläkare tjäna mångdubbla belopp i offentlig verksamhet?

Vad är det som gör att småföretagare inom välfärdssektorn ska få en annan behandling som egenföretagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset? Gäller det företag som bygger vägar eller trycker läromedel är det nog ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta detta – även om detta också betalas med skattepengar!

Är det så att den rödgröna regeringen, tillsammans med vänstern, medvetet ger sig på entreprenörer som med sitt engagemang ger barn kunskaper eller som ger vård,tröst och omsorg till sjuka?

Kruxet är nog att de är entreprenörer på områden som domineras av kvinnor!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahalsingland.se