De rödgröna gillar nog inte entreprenörer inom kvinnodominerade områden!

Den rödgröna regeringen ger sig återigen på privata företagare, nu småföretagare i välfärdsbranschen, ivrigt påhejade av vänstern.

Välfärdsutredningen är ingen utredning av de egentliga problemen i den svenska välfärden. Det är snarare en utredning med starka politiska förtecken, en utredning som på ett populistiskt sätt går till angrepp mot de stora aktörerna (vårdbolagen) och mer eller mindre bortser från att det finns väldigt många små aktörer på samma marknad med helt andra villkor. Företag som skulle drabbas oerhört hårt av ett vinsttak av det slag som utredningen presenterar.

Det som ofta är unikt med de mindre välfärdsföretagen är att de inte har något behov av externt kapital, förutom ett aktiekapital på 50 000 kronor om de drivs som aktiebolag. Däremot investerar de väldigt mycket i tid, energi och kunskap. Många arbetar ofta betydligt mer än 40 timmar i veckan och tar ut betydligt mindre i lön än den som skulle vara marknadsmässig i offentlig verksamhet.

Utredningens förslag innebär att de stora aktörerna med stort operativt kapital kan tillåtas göra miljonvinster medan de små aktörerna med litet kapital på låt oss säga etthundratusen kronor inte får tjäna mer än sjutusen kronor per år.

Vem vill då vara egenföretagare inom välfärden? Vem skulle vara motiverad att streta på med sitt företag fram till pensionen när det går att som exempelvis stafettläkare tjäna mångdubbla belopp i offentlig verksamhet?

Vad är det som gör att småföretagare inom välfärdssektorn ska få en annan behandling som egenföretagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset? Gäller det företag som bygger vägar eller trycker läromedel är det nog ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta detta – även om detta också betalas med skattepengar!

Är det så att den rödgröna regeringen, tillsammans med vänstern, medvetet ger sig på entreprenörer som med sitt engagemang ger barn kunskaper eller som ger vård,tröst och omsorg till sjuka?

Kruxet är nog att de är entreprenörer på områden som domineras av kvinnor!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahalsingland.se