Replik ang Regionens målbild: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient

I artiklar i lokalmedia beskriver de tre högsta tjänstemännen inom hälso- och sjukvården i regionen, Lönnbark, Björkman och Nilsson, att man numer har en gemensam målbild – med en omskrivning så att alla förstår blir det “patienten i centrum”! Inspirationen till målbilden kommer från alla de studieresor till Kaiser Permanente i USA som genomförts, men även andra håll, framhåller artikelförfattarna.

Tidigare har regionrådet och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Hannah-Karin Linck (C), ivrigt påhejad av regionrådet Eva Lindberg (S), angett som orsak till de många resorna att det behövs en kritisk massa som varit på plats och sett Kaiser Permanentes arbete – En svala gör ingen sommar! Indoktrinering är kanske ett annat passande uttryck!

Det lyfts fram att Kaiser Permanente använder IT-lösningar på ett annat sätt än vad svenska landsting gör och det stämmer ju. De har tillgång till data, mäter vad som fungerar och inte fungerar i sjukvården, och använder kunskapen i organisationen!

I en tidningsintervju för ett par år sedan uppgav Kaiser Permanentes vd Bernard Tyson att de lagt cirka 35 miljarder svenska kronor på elektroniska journalsystem. Nyligen har de tre största svenska regionerna, ibland kallat 3r och som täcker mer än hälften av landets befolkning (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), nu tagit av sig den gemensamma ledartröjan, för att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö, och går olika håll – inte tillsammans! Det kan till och med bli så att de upphandlar parallellt! Det är skillnad!

Även arbetssätt anges som hindrande för att sätta patienten i centrum men om inte de högsta verksamhetscheferna tillsammans med de som pekar riktningen, dvs den politiska majoriteten, kan ändra arbetssätt vem ska då förändra det – väntar man på bra förslag från oppositionen?

Det kommer bli en lång process för hälso- och sjukvården att ställa om. Men utifrån ett kulturperspektiv tror inte jag att den politiska majoriteten har förutsättningar att genomföra en sådan förändring då man är så förknippad med de handlingsmönster, attityder och känslor som format organisationen!

Förstår man inte det är det stor risk att förbättringar och förändringar inte får ett brett och varaktigt genomslag i praktiken.

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad