Inte trovärdig höjning av VA-taxa

Den 19 december tog kommunfullmäktige i Ockelbo beslutet att höja VA-taxan med smått historisk nivåer, 32% över de kommande två åren vilket gör nästan 140% sedan 2008. Som orsak anges att intäkterna inte överstiger kostnaderna!

Den allmänna uppfattningen är att VA-verksamheten byggdes upp med statliga medel under 50, 60 och kanske 70-talet men sen händer det något märkligt! Under 80, 90-talet och ända fram till 2008 verkar VA-verksamheten falla bort i glömska, vattnet bara finns där!

Detta fortgår ända till 2008 då verksamheten bolagiseras, vilket innebar att tidigare rättigheter och skyldigheter förs över från kommunen till ett dotterbolag, och Svarte Petter om man så vill lämnas direkt i famnen på den lilla skara VA-abonnenter som finns i Ockelbo.

Vi är övertygad om den politiska majoriteten skrattade högt hela vägen från fullmäktige när beslutet tagits!

Nu höjs röster för att staten måste gå in och rädda vattenförsörjning i många kommuner. Detta då kommunerna inte prioriterat att underhålla sina verksamheter, under många decennier, för att det har varit roligare att bygga nya monument än sköta om det man redan har!

Att VA-verksamheten i Ockelbo behöver mycket pengar för att inte kollapsa är klart men frågan är hur mycket?

Gästrike Vatten har, som den starka och professionella organisationen man sägs vara och som Ockelbo hamnade i och med bolagiseringen, levererat tämligen exakta förslag på prishöjningar till kommunfullmäktige för beslut!

Men den stora frågan är egentligen med vilken trovärdighet som Gästrike Vatten har levererat dessa tämligen exakta prishöjningar när de inte verka har grepp på grunderna i verksamheter?

I flera beslutsunderlag som kommunfullmäktige tagit ställning under det senaste halvåret har man angivit olika uppgifter om exempelvis hur många vattenverk som finns i Ockelbo, hur många mil ledningar det finns eller för den delen hur stor andel av kommuninvånarna som är anslutna?

När vi liberaler ville skicka tillbaka ärendet för att ett beslut om höjning av avgifter ska vila på korrekt och trovärdig information dvs inget si eller så, fann kommunfullmäktige med den politiska majoriteten i spetsen i vanlig ordning detta vara ointressant!  Vi liberaler sade därför nej till höjning av VA-taxan.

Den politiska majoriteten var däremot väldigt tydlig med att man litar på en organisation som inte vet hur många vattenverk som finns i Ockelbo, hur många mil ledningar som finns eller för den delen hur stor andel av kommuninvånarna som är anslutna!

Stig Mörtman
Bo Stenbeck
Liberalerna i Ockelbo

Artkel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad