Replik till Martin Sund Svensson Ordförande Vänsterpartiet Ockelbo ang VA-taxa i Ockelbo

Det är spännande att Martin Sund Svensson (V) anser att vänsterpartiet i Ockelbo driver en aktiv politik i opposition, för är det något som Ockelbo behöver så är det fler som aktivt arbetar för att byta ut den rödgröna politiska majoriteten!

Men när sedan Sund Svensson snurrar in sig i stora och kraftfulla påstående om att blanda kort bakom ryggen, ohederlighet och lögnaktighet blir det bara komiskt. Komiskt med tanke på hur lätt sådana påståenden är att bemöta eller för den delen kontrollera!

Sund Svensson menar att det är direkt lögnaktigt att påstå att kommunen inte är huvudman för VA-verksamheten i kommunen! Om nu Sund Svensson tog sig tid att läsa exempelvis de årsredovisningar och förvaltningsberättelser som finns sedan 2008, för Ockelbo Vatten eller för den delen Gästrike Vatten, så skulle han se att det han påstår är lögnaktigt snarare är tvärtom.

Där går att läsa “Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo och är därmed huvudman”.  Om det nu är så att Ockelbo Vatten, de andra kommunala vattenbolagen och Gästrike Vatten har fel och att det är Sund Svenssons tolkning som stämmer är det väl bara att ändra åtta års verksamhet!

Vidare är jag, till skillnad från vad Sund Svensson verkar vara, väl medveten om att det till årsstämman i Gästrike Vatten AB lämnas en revisionsberättelse, av KPMG AB, samt en granskningsrapport, av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer. Ingendera presenteras speciellt för kommunfullmäktige.

Sen kan jag förstå att det kan vara svårt att hålla isär Gästrike Vatten, som svarar för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, från Ockelbo Vatten, som äger och förvaltar VA-anläggningarna i kommunen.

Men det borde nog ett parti som driver en aktiv politik i opposition förmå, istället för att blanda ihop korten!

Stig Mörtman
Liberalerna i Ockelbo

Artikel publicerad i Arbetarbladet