Dags för kommunala poliser?

Svar till KD “Polisens lokala närvaro är ett måste” GD 22 december 2016 och “En polisväsende i sin upplösning?” AB 1 januari 2017

Polisens lokala närvaro är ett måste skriver fyra företrädare för KD i ett debattinlägg i Gävletidningarna. Det är sant, för ingen har nog kunnat undgå det som skrivits i lokalmedia under hösten om dels den uppgivenhet som finns inom poliskåren, men även den frustration som finns runt om i länet över att polisen inte funnits på plats när man behövt dem.

Det har gått två år med den nya polisorganisationen. Det är år med allt för många svarta rubriker. Ett av syftena med reformen var att polisen skulle komma närmare medborgarna – så blev det inte!

Missnöjet växer nu ute i kommunerna det visar en undersökning som Polisförbundet presenterade under hösten. Inte minst i glesbygden är den polisiära närvaron låg, ibland obefintlig. I exempelvis länets minsta kommun Ockelbo hotade kommunen att säga upp sitt samverkansavtal med polisen på grund av dålig närvaro.

Det är bra att KD lyfter fram vikten av lokal polisiär närvaro och effekterna av bristande lokalkännedom, att förändring måste ske eller som de skriver Gör om och gör rätt men varför stanna där?

Ska det bli verklig lokal förankring och närvaro måste det nog snarare bli en kommunal polis. En kommunal polis som har lokal förankring i de områden som de har ansvaret för att skydda. Polisen måste finnas i området under längre tid, bygga upp personkännedom och kunskap om de lokala problemen.

På DN debatt kunde man under sensommaren läsa om kommunala poliser. Magnus Lindgren och Olle Wästberg menade att kommunala poliser dels kan locka tillbaka många av de poliser som nu lämnat yrket på grund av oklara arbetsuppgifter och långa beslutsvägar.

Men även att det skulle stärka demokratin, det kommunala självstyret och i förlängningen upprätta förtroendet de demokratiska institutionerna i tider av bedrägerier som riktas mot välfärdssystemen. Där exempelvis assistansbedrägerier har blivit ett argument för dem som vill försvaga en av Sveriges viktigaste frihetsreformer, LSS.

Allt fler kommunalråd runt om i landet verkar dessutom ha vaknat upp och sett ljuset i tunnel. De ser att kommunerna får svårare att klara sin säkerhet. De förstår också att när staten inte förser dem med poliser måste de vara beredda att själva betala för poliser, vilket i dag är förbjudet.

Jag tror att det är dags att ta upp debatten om en kommunal polis. Internationell sett är Sverige något av en udda fågel då vi saknar lokal polisverksamhet och det kan inte vara en tillfällighet! Fungerar det internationellt så borde det fungera i vårt land också!

Artikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahälsingland.se och dinLokaltidning