Replik till Xamuel Gonzalez (V) DinLT v51

Det glädjer mig att  Xamuel Gonzalez (V) tagit sig tid att dels läsa det jag skrivit men också att formulera ett svar även om det tydligt framgår att läst inte är detsamma som förstått!

Vänsterns mantra verka vara Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka. Här har vi en föreställning som förutsätter total okunskap om hur företagande fungerar. Goda finanser, byggda genom överskott så småningom, är en nödvändig förutsättning för att företag ska kunna expandera.

Det torde även för vänstern finnas ett betydande samhällsintresse att det som är bra mångfaldigas, medan det som inte är bra nog förtvinar och försvinner. Eller spelar det ingen roll om det är bra eller dåligt – bara det är i offentlig regi?

Inom hälso- och sjukvården lär de stora vårdbolagen, och landstingen, bli kvar oavsett vinstkrav. Däremot är det exempelvis de små läkarmottagningarna där personalen trivs som bäst och som uppskattas som mest av patienterna eller de verksamheter som ger föräldrar alternativ till kommunala skolor i kaos som de rödgröna egentligen försöker komma åt.

När det gäller företag som bygger vägar, järnvägar eller tar fram skolböcker där verkar inte Gonzalez ha några invändningar – även om detta också betalas med skattepengar!  Eller menar vänstern, här representerad av Gonzalez, att det bara gäller entreprenörer på områden som domineras av kvinnor?

Om Gonzalez läst välfärdsutredningen och funderat ett steg längre så hade han kanske insett att en oförutsedd konsekvensen av förslaget blir att det kan finnas väldigt starka skäl till att sälja välfungerande och lönsamma mindre företag till de stora välfärdsföretagen – som kan gnugga händerna åt sina miljonvinster!

Summan av kardemumman kan bli att aktieanalytikerna, den dag som välfärdsutredningen förslag genomförs, kommer att skrika: Köp! – köp Attendo, Humana, Capio och Academedia. Men det var väl inte så det var tänkt – eller?

Stig Mörtman
Frisinnad fritidspolitiker (med många åsikter ;))
Artikel publicerad i Din Lokaltidning