Ja till sprutbyten

Jag tror det är bra om narkomaner kan få byta ut sina begagnade sprutor. Kan man hindra spridning av smittor som HIV och hepatit så är det bara bra. Sen tror jag även att man kan nå fler missbrukare, kanske till och med nya grupper av missbrukare som man inte känner till sedan tidigare, det var i alla fall en positiv effekt när Skåne införde sprutbyte för nästan 20 år sedan.