Finns det en väg från kaos till kontroll?

2015 ställde jag frågor i regionfullmäktige om hur klagomål och synpunkter hanteras i verksamheterna och de besvarades av regionrådet Tommy Berger. Jag menade att det är viktigt att ta till vara erfarenheterna av de synpunkter, klagomål el dyl som personalen lämnar på ett strukturerat och systematiskt sätt.

När något inträffar ska bakomliggande orsaker analyseras i syfte att vidta åtgärder, förhindra återupprepande samt följa upp beslutade aktiviteter och därmed förbättra dels arbetssituationen för personalen men även vård och säkerhet för patienterna.

Svaret var som förväntat, allt är bra och fungerar som det ska! Politiken kan, som jag tolkade det, lugnt kan luta sig tillbaka och låta verksamheterna tuta och köra på – utan styrning, för man har ju säkerställt att det finns ett ledningssystem!

Om det finns problem inom någon av de verksamheter som regionen styr över menar jag att det i högsta grad ankommer på att politiken att detta uppmärksammas, lyfts upp och ifrågasätts så att en förändring kan komma till stånd?

Dessvärre kan vi nu läsa i Arbetarbladet om hur personalen uppfattar det, i den så kallade patientsäkerhetskultur-mätning som Region Gävleborg genomförde bland sin personal förra våren.

Förutom kritik mot bristande resurser och låg bemanningen inom sjukvården är en annan återkommande kritik vad personalen kallar undermålig avvikelsehantering.

Flera säger i mätningen att Region Gävleborgs avvikelserapportering inte fungerar och att ansvariga vill bara slå ifrån sig problemet och de tas inte på allvar vilket gör att medarbetarna inte anser det lönt att skriva avvikelser längre.

När man i media får läsa om att klagomål eller synpunkter inte tas på allvar av en arbetsgivare, och som till och med kan riskera patientsäkerhet, då måste det vara något som inte står rätt till!

Det ger ju en blid av en arbetsgivare som ingen vill ha. En bild som säger vi bryr oss inte om vår personal- vilket ju kan vara förödande när det gäller exempelvis att skapa sig ett förtroendekapital i en strävan att locka till sig ny personal.

Det räcker inte med att de högsta politikerna i megafon talar om att allt är väl i den egna provinsen, man måste också visa att det finns en väg från kaos till kontroll.

För hur var det statsminister Stefan Löfven sa när han talade vid socialdemokratiska kommunkonferensen i Örebro – Någon förbannad ordning får det vara!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet