Sprutbyte – en väg fler borde välja

Rena kanyler till sprutnarkomaner, som ofta lever under mycket tuffa förhållanden och ibland djupaste misär, förhindrar att dessa smittas av sjukdomar som, i vissa fall, inte går att bota.

I en rapport från Folkhälsomyndigheten häromåret gick man igenom vilka åtgärder som behövs för att förbättra hälsan i denna utsatta grupp. Bland annat lyfts sprutbytesverksamhet fram, där missbrukare får tillgång till nya, rena injektionsverktyg som nålar och sprutor.

Målet med en sprutbytesverksamhet är att förebygga spridning av hiv och andra smittsamma sjukdomar. Men sprutbytesverksamheten kan handla om så mycket mer än att bara dela ut rena kanyler.

En av fördelarna med sprutbyten är att sjukvården kommer i kontakt med en grupp patienter som oftast inte hade sökt till vården på annat sätt. Många av dessa sprutnarkomaner lever i djup misär och kan i sprutbytesverksamheten fångas upp av sjukvården.

När det finns de som inte är övertygade om forskningsläget, så finns det andra som är av en annan åsikt – de som arbetar med frågan professionellt till exempel. Socialstyrelsen, WHO och Smittskyddsinstitutet är alla överens om att sprutbyten är ett effektivt sätt att minska smittorisker.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan inte heller formuleras tydligare: ”Det finns ett överväldigande vetenskapligt stöd för detta, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att sprutbyte införs”.

Att narkomani inte är bra för vare sig samhället eller individerna tror jag alla kan acceptera. Men att missbrukare blir smittade av livshotande infektionssjukdomar för att beslutsfattare inte är beredda att kliva av sina höga moralhästar är inte acceptabelt.

De som inte är övertygade är ofta oroliga för att rena sprutor sänder ut fel signaler: att samhället stödjer narkotikamissbruk. Man kunde önska att de var lite mer måna om att signalera att samhället inte helt har övergett missbrukaren.

Här kan en sprutbytesverksamhet bli länken mellan de som inte har någon kontakt med några andra myndigheter eller med samhället i övrigt.

Det, om något, är en signal att värna: att visa att det finns en väg tillbaka, en dörr in i värmen för den som fastnat utanför.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahalsingland.se

Jour inom ambulansen tas bort!

Idag meddelade regionen att man avbryter försöket med jourverksamhet inom ambulansen. Man har utvärderat försöket och presenterar nu idéer till ny arbetstidsmodell!

Regionen säger att man “har lyssnat på våra medarbetare och våra fackliga företrädare”, synd att man inte gjorde det innan!

Det är inte så konstigt att en utvärdering kommer fram till att det inte varit bra! Att utvärdera en verksamhet efter sex månader, där dessa månader varit smått kaotiska, kan ju inte ge något annat resultat.

Jag hoppas att man kan skapa något bra tillsammans, arbetsgivare och personal. Något som är bättre än det jourförslag som regionen trummade igenom förra året men samtidigt ska eventuella avarter från tidigare modeller arbetas bort.

Välfärdsutredningen – fiktioner och sanningar fast mest fiktion!

I Din Lokaltidning nr 4 2017 visar Xamuel Gonzalez (V), genom sin siffer- och sidexercis, upp en enastående förmåga att läsa innantill men det jag lyfter fram är att Gonzalez mfl inte ser skogen för alla träd.

Satt i ett sammanhang innebär utredningsförslaget ett förstatligande av välfärdssektorn och inkräktar på den valfrihet jag tycker alla svenskar ska ha rätt till. Rätten till att själva välja vilken skola deras barn ska gå i, vilken vårdgivare de vill ha osv. Inte att någon centralkommitté ska bestämma det åt dem!

Det gäller även valfriheten att starta och driva företag inom alla typer av verksamheter. Extra spännande blir det när vänstern, och Gonzalez, som säger sig vara ett feministiskt parti ger sig på entreprenörer inom kvinnodominerade områden!

Visst har det funnits skolor och vårdbolag som har tagit ut extrema vinster och därefter gått i konkurs och överlåtit åt kommun eller region/landsting att ta hand om problemen. Men det här förslaget löser inte detta eller menar Gonzalez att all skattefinansierad verksamhet där det finns avarter ska bort?

Då lär det ryka flera kommunala, eller för den delen statliga, verksamheter vars konton med skattemedel använts till annat än de ska, vilket alla kunnat läsa om i media den senaste tiden!

När Gonzalez gör en jämförelse med Den snillrike riddaren Don Quijote de La Mancha, undrar jag dock om Gonzalez även här fastnat bland sidorna. Annars hade Gonzalez, som andra redan gjort, kommit till insikt om att Don Quijote i själva verket är en sanningssökare. Som är förbryllad över detta svindlande spel av fiktioner och sanningar som löper in i varandra – som i välfärdsutredningen fast där är det ju mest fiktion!

Det komiska är att när Gonzalez lyfter fram Don Quijote säger det nog mer om vänstern mfl än om mig. För få verk har på ett så klokt och humoristiskt-ironiskt sätt kritiserat småaktighet och uppblåsthet!