Välfärdsutredningen – fiktioner och sanningar fast mest fiktion!

I Din Lokaltidning nr 4 2017 visar Xamuel Gonzalez (V), genom sin siffer- och sidexercis, upp en enastående förmåga att läsa innantill men det jag lyfter fram är att Gonzalez mfl inte ser skogen för alla träd.

Satt i ett sammanhang innebär utredningsförslaget ett förstatligande av välfärdssektorn och inkräktar på den valfrihet jag tycker alla svenskar ska ha rätt till. Rätten till att själva välja vilken skola deras barn ska gå i, vilken vårdgivare de vill ha osv. Inte att någon centralkommitté ska bestämma det åt dem!

Det gäller även valfriheten att starta och driva företag inom alla typer av verksamheter. Extra spännande blir det när vänstern, och Gonzalez, som säger sig vara ett feministiskt parti ger sig på entreprenörer inom kvinnodominerade områden!

Visst har det funnits skolor och vårdbolag som har tagit ut extrema vinster och därefter gått i konkurs och överlåtit åt kommun eller region/landsting att ta hand om problemen. Men det här förslaget löser inte detta eller menar Gonzalez att all skattefinansierad verksamhet där det finns avarter ska bort?

Då lär det ryka flera kommunala, eller för den delen statliga, verksamheter vars konton med skattemedel använts till annat än de ska, vilket alla kunnat läsa om i media den senaste tiden!

När Gonzalez gör en jämförelse med Den snillrike riddaren Don Quijote de La Mancha, undrar jag dock om Gonzalez även här fastnat bland sidorna. Annars hade Gonzalez, som andra redan gjort, kommit till insikt om att Don Quijote i själva verket är en sanningssökare. Som är förbryllad över detta svindlande spel av fiktioner och sanningar som löper in i varandra – som i välfärdsutredningen fast där är det ju mest fiktion!

Det komiska är att när Gonzalez lyfter fram Don Quijote säger det nog mer om vänstern mfl än om mig. För få verk har på ett så klokt och humoristiskt-ironiskt sätt kritiserat småaktighet och uppblåsthet!