Jour inom ambulansen tas bort!

Idag meddelade regionen att man avbryter försöket med jourverksamhet inom ambulansen. Man har utvärderat försöket och presenterar nu idéer till ny arbetstidsmodell!

Regionen säger att man “har lyssnat på våra medarbetare och våra fackliga företrädare”, synd att man inte gjorde det innan!

Det är inte så konstigt att en utvärdering kommer fram till att det inte varit bra! Att utvärdera en verksamhet efter sex månader, där dessa månader varit smått kaotiska, kan ju inte ge något annat resultat.

Jag hoppas att man kan skapa något bra tillsammans, arbetsgivare och personal. Något som är bättre än det jourförslag som regionen trummade igenom förra året men samtidigt ska eventuella avarter från tidigare modeller arbetas bort.