Fort och fel när det gäller borgen

På måndag ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunal borgen för en kooperativ hyresrättsförening, men ett ganska viktigt beslutsunderlag saknas. I ett fullmäktigebeslut från 2015 påtalas att vid varje nytt borgensåtagande skall en riskbedömning göras, vilket är rätt sunt! Det är ganska mycket som ska genomlysas i en sådan riskbedömning och som sedan ligger till grund för ett beslut om borgen.

Nu höll det på gå åt pipsvängen, ty kommunstyrelse hade utan ett sådant underlag hunnit ropa – vi borgar åt Hästen!  Och därefter uppmana de folkvalda att göra likaså – borga åt Hästen!

Men frågan är, när kommer de folkvalda att delges denna information, så de i tid kan sätta sig in i ärendet dvs riskbedömningen som är väsentlig för borgenåtagandet. Men det påverkar även hur allmänheten genom offentlighetsprincipen kan följa med i den kommunala beslutsprocessen.

Om man nu schabblat bort väsentliga delar från beslutsunderlaget vore det väl bättre att göra det korrekt, i god öppen anda och skjuta på beslutet, snarare än att forcera fram något med risk för att det blir fort och fel.  (det har man ju i och för sig redan gjort i kommunstyrelsen) 😉

Återstår att se vad som händer under helgen?