Övertro på de egna ideerna inom räddningstjänsten?

Läser hos SVT att när missnöjet pyr bland länets deltidsbrandmän mot det nya avtalet får förbundschefen för Gästrike Räddningstjänst en rejäl lönehöjning.

Motiv till höjningen är att förbundschefen får nya arbetsuppgifter som läggs ovanpå hans ordinarie arbetsuppgifter och då  måste han naturligtvis ha betalt för det.

Om inte han gör det måste det skaffas fram en projektledare för att jobba med Räddningstjänstens nya hus Trygghetens hus! Det skulle nog bli tre gånger så dyrt säger förbundsordförande till SVT! Men när projekt är klart återgår väl ersättningen!

Här framstår räddningsdirektion med förbundsordförande i spetsen som ett gäng som har en övertro på sin egen ide, och som de säkert bedömer som lysande. Lägg projektledaruppdraget på en person som redan arbetar heltid i stället för att ge uppdraget till någon som kan ha fullt fokus på uppgiften.

Uppenbarligen resonerar de så att det är billigare att låta någon göra det med vänster hand, istället för med bägge händerna!

Jag är övertygad om att satsningar som görs reellt och kraftfullt, och inte lite vid sidan om, lönar sig i längden. Annars blir det som med den late vasaloppslöparen, som inte orkade träna, han kom inte längre än till Mångsbodarna!