Prisa Liberalerna – vårdbiträden, vilket bra förslag!

Liberalerna vill återinföra vårdbiträden för att frigöra den medicinska personalens tid till fler möten med patienterna.  Många läkare och sjuksköterskor anser att de inte räcker till i dag. De har mindre tid med patienten och upplever en stressad arbetsmiljö. De flesta sjuksköterskor anser exempelvis att de inte får arbeta på toppen av sin kompetens. Den så kallade akademiseringen av svensk sjukvård har i praktiken inneburit att akademikerna gör mer av de okvalificerade arbetsuppgifterna.

När sjuksköterskor byter lakan eller städar blir vården ineffektiv och städpersonalen väldigt dyr. Det är inte hållbart, varken medicinskt eller ekonomiskt, särskilt med tanke på de stora utmaningar vården står inför.

Behovet av att använda vårdens resurser effektivare blir mer påtagligt med en åldrande och växande befolkning samtidigt som rekryteringsbehoven inom offentlig sektor kommer att vara stora och förstärks av pensionsavgångar.  Vården går också igenom en inre förändring, som handlar om synen på patienten och hur vårdens aktörer ska samarbeta bättre kring och med individen. I den här omorganisationen har landstinget som offentlig arbetsgivare en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människors kompetens tas tillvara på bästa sätt. Som liberaler är det vår övertygelse att det är så individer når sin fulla potential.

Vi liberaler vill därför återinföra vårdbiträden, vilket Carina Östansjö, Kenth Lövgren och Carmen Lundkvist föreslog i en motion till region Gävleborg under förra året. De kommer att kunna göra sådant som inte kräver sjuksköterskornas akademiska utbildning och inte heller undersköterskornas utbildning. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Vårdbiträden kommer att avlasta undersköterskorna som får mer tid till omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna – det skulle gynna patienten och bidra till en effektivare vård.

Återinförande av vårdbiträden skulle samtidigt bidra till att fler nyanlända får nya möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden.

Nu har även fackförbundet Kommunal insett att vårdbiträden behövs. I dagarna har Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting kommit överens om att yrket vårdbiträde behöver definieras och det ska finnas en tydlig utbildning med ett visst innehåll för vårdbiträden.

Region Gävleborg borde arbeta på bred front för att utveckla hälso- och sjukvården, där en viktig pusselbit är att stärka upp vårdens ryggrad: personalen. Vårdbiträden skulle med fördel frigöra de medicinska proffsens tid till fler patientmöten, och därmed bidra till en effektivare hälso- och sjukvård.

En god start vore att den politiska majoriteten gör, såsom Broder Tuck  i Disney-filmatiseringen av Robin Hood troligen hade gjort, och utropar – Prisa Liberalerna, det här var ett bra förslag!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och helahälsingland.se