Brister i hanteringen av patientinformationen – inte nu igen!

I såväl lokal- som riksmedia har vi under den senaste veckan kunnat läsa att region Gävleborg inte har koll på allas vår känsliga sekretessbelagda patientinformation. Detta då Datainspektionen har granskat och funnit stora och allvarliga brister i hanteringen av patientinformationen.

I patientdatalagen, som trädde i kraft redan 2008, ställs krav på att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientinformation – Inte vem som helst!

Anmärkningsvärt är att problematiken på intet sätt är ny. Redan 2010 kritiserade Datainspektionen dåvarande landstinget efter en granskning av Gävle sjukhus. 2011 framkommer det i revisorernas granskning av IT-hanteringen kring journaler i landstinget Gävleborg att landstinget inte säkerställt och tydliggjort vikten av att rutiner tillämpas eller för den delen hur det följs upp att hanteringen av patientinformationen sker på ett effektivt och säkert sätt.

2015 ställde jag via en interpellation, i regionfullmäktige, frågan om vem som har tillgång till den känsliga sekretessbelagda patientinformationen? Svaret från den politiska  majoriteten och regionrådet Jan Lahenkorva (S) var att “…Behörig personal har tillgång till informationen och behörighetstilldelning styrs efter fastlagda rutiner. Regionen följer kontinuerligt upp och kontrollerar att sekretess följs när det gäller patientdata och sekretesshantering”, dvs allt är väl i den egna provinsen!

När det nu återigen visar sig att det är långt mellan ord och handling kommer följande fråga naturligt. Är det så att den styrande politiken lever så avskilt från verkligheten att de inte förstår och inte begriper att skillnaden mellan vad de säger, och vad som händer, ständigt växer?

I grund och botten handlar det om medborgarnas förtroende för den offentliga sektorn, oberoende av vilka system som hanterar våra privata uppgifter eller som ska stödja de samhällsfunktioner vi utnyttjar och berörs av. De fortlöpande, avslöjande exempel på sårbarhet inom olika områden såsom obehörig tillgång till patientjournaler påverkar givetvis detta förtroende negativ.

Det tar tid att bygga förtroende och det går snabbt att förlora det, speciellt om man gång efter annan fastnat med skägget i brevlådan!

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och Arbetarbladet