Vårdens utmaningar

Länets sjukvård brottas med bemanningsproblem, vilka i förlängningen hotar den jämlika hälso- och sjukvård som länets alla invånare har rätt att förvänta sig men är det verksamheternas fel?  Eller är det den förda politiken som pekar ut riktningen och på så sätt styrt skutan dithän? Jag vill påstå att det är det nuvarande styret, och den förda politiken, som kantrat och att flera ur besättningen uppenbarligen fallit över bord!

Inför valet 2014 ställdes de ledande politikerna inför frågan om hur man ska locka personal till sjukvården och göra så de orkar jobba kvar? Från den politiska majoriteten var svaret klart – man skulle organisera om, i tron att en ny organisation löser allt, vilket är helt i den linje som samma majoriteten förespråkade när det gällde storregioner. De problem som länet brottas med i ett nafs kommer att lösas av ”någon” annan långt borta bara det blir en större region.

Jag menar att sjukvårdspersonal liksom andra som i sitt yrke arbetar med människor i hög utsträckning är lojal både mot patienter och arbetsgivare. Man är beredd att slita hårt trots undermåliga arbetsförhållanden under förutsättning att det går att se ett ljus i tunneln längre fram.

Tidigare forskning har visat på samband mellan tecken på psykisk ohälsa och att ständigt hamna i etiska dilemman såsom att personal på grund av resursbrist inte har möjlighet att hjälpa fler sjuka, inte hinner samtala med patienter och anhöriga eller ser patienter komma till skada eller i värsta fall dö.

Att under lång tid utsättas för denna stress är ohälsosamt. Det som slutligen leder till att engagerad personal inte orkar med sitt arbete är hur ansvariga bemöter personalens rop på hjälp. Tilliten till de ansvariga försvinner liksom tron på att förändring är möjlig om farhågor och förtvivlan tystas ner, påtalade problem bagatelliseras och lösningen blir nya omorganiseringar eller ”att det blir bättre längre fram”.

Nu har den politiska oppositionen (M, SVG, L & KD) bjudit allmänhet, media och politiker till en samtalskväll den 27 april i Hudiksvall. Där alla som vill kan ge uttryck för de tankar och känslor de har inför de stora utmaningar som regionen står inför. Samtalen kommer naturligtvis att handla om Hudiksvalls sjukhus, med tanke på var sammankomsten är, men frågan är större än så –  den länsövergripande hälso- och sjukvården i stort, och att få till en väl fungerande primärvård i vårt relativt lilla län.

Det är något som vi liberaler prioriterar: en fungerande vård som ligger oss medborgare närmast.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad