Budgetsatsning – reell, inte medioker!

Nu är det vår och flitens lampa lyser i regionpolitiken – det är budgettider! Som liberal ser jag framför mig stora satsningar på primärvården i länet, flera hundratals miljoner i extra riktade anslag! Här ska det satsas medvetet, reellt och långsiktigt, det ska snarare likna en revolution än en medioker omvandling!

Om man flyttar vården närmare patienterna, blir det är ju egentligen så som regionens hälso- och sjukvård  är uppbyggd.  Om man tittar på den infrastruktur som finns i och kring länets sjukhus med överbeläggningar, där patienter måste vårdas på andra platser än normalt, så visar det med all tydlighet visat på att länets hälso- och sjukvård egentligen är uppbyggd kring en väl fungerande primärvård.

Vi har under lång tid sett en medveten minskning av antalet vårdplatser i svenska sjukvården. Svenska sjukhus hade år 2010, i genomsnitt 2,7 vårdplatser per 1000 invånare jämfört med genomsnittet 5,3 per 1000 invånare inom EU. År 2016 sjönk antalet vårdplatser för Sverige till ett genomsnitt om 1,75 vårdplatser per 1000 invånare. För Gävleborgs län skulle en sån förändring det motsvara hela 270 platser.

Satsningar på primärvården borde därför gillas av alla, även den politiska majoriteten då man äntligen slipper ha för mycket folk på sina för små sjukhus och samtidigt som miljön förbättras då färre behöver ta bilen så långa sträckor!

Satsningar på primärvården gör också att den politiska majoriteten kan fortsätta skjuta på de sjukhus byggnationerna som man ska påbörja. Häromveckan gav den politiska majoriteten  sken av, något som också väckte stor uppmärksamhet och hamnade på förstasidan hos lokalmedia och påpassligt nog inför en samtalskväll om framtiden för Hudiksvalls sjukhus, att byggnationerna tidigareläggs.  Att sjukhusen i själva verket blir klar att ta emot patienter två år senare än vad som vad tänkt – var det då tyst om!

I OECD-rapporten Health at a Glance, 2015, kan man läsa att i Sverige träffade en läkare i genomsnitt 724 patienter per år. Men snittet för OECD var 2 277 patienter per läkare och år.  Det får mig att undra om hur mycket administrativt arbete de svenska läkarna gör, och varför, – istället för att träffa patienter?

För att möta framtidens utmaningar, med en åldrande befolkning och skenande kostnader är lösningen glasklar. Satsa på primärvården, så tjänar man igen pengarna med ränta. Man får dessutom en nöjdare och friskare befolkning, och mindre onödig sjukvårdskonsumtion.

När andra säger vi; borde, skulle, kunde kan vi liberaler säga vi gjorde denna satsning, för att vi tror på den enskilda medborgaren i Gävleborg!

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahälsingland.se