Hälso- och sjukvården blir den bästa platsen att arbeta på!

Solsken efter regn sjöng Mats Ronander och Mauro Scocco för några år sedan och det är bra när det gäller naturen då det ger förutsättningar för exempelvis gräset att växa men när det gäller organisationer så räcker inte det alla gånger.

Vi har återkommande sett det rapporterats i media om sakernas beskaffenhet, förutsättningar för medarbetarna att arbeta och utvecklas inom vår hälso- sjukvård, via patientsäkerhets-kulturmätning eller Samverkan Gävleborgs enkätundersökning till de som redan slutat. Det som behövs är snarare en reell omskakning eller om man så vill mer av hela havet stormar.

Ambitionen måste vara att hälso- och sjukvården i Gävleborg ska rankas som den bästa arbetsplatsen att jobba på, kan man i Amerika så kan baske mig vi också – för utan personal finns ingen vård!

Upprinnelsen menar jag kom i samband med divisionaliseringen 2008 då den politiska majoriteten kom fram till att det är bättre att flera kockar kokar soppa samtidigt på samma ställe än att ha en kock på var ställe!

Regeringens särskilda utredare konstaterade häromåret i sitt betänkande att styrningen i vården är ”mångfaldig och splittrad”, de olika aktörernas roller ”många gånger oklara” och det saknas ”en sammanhållen idé och strategi om vilka utmaningar som är viktigast”. Det samma skulle även kunna sägas om vårt län!

Jag föreslår därför att dagens organisation inom hälso- och sjukvården skrotas och formas om så att det vid Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus finns en sjukhuschef som ansvarar för att skapa de bästa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, med ett tydligt kultur- och klimatperspektiv, vid dessa arbetsplatser.

Jag menar att kultur och klimat är väldigt tydligt kopplade till den fysiska arbetsplatsen och att dessa skapas vid den fysiska arbetsplatsen, inte från en obestämbar punkt i rummet (majoritetens ledningskontor i Gävle). Vidare måste primärvården ges en egen organisation och inte bakas samman med sjukhusverksamheten.

Jag är helt övertygad om att en sådan förändring kommer skapa bättre förutsättningar och en tydlighet för de olika verksamheterna.

Målet för hälso- och sjukvårdens måste vara att inom 5 år bli den bästa platsen att arbeta på  – för utan personal finns ingen vård!

Artikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahälsingland.se och Din lokaltidning