Vända blad

Efter att ha försökt driva ett liberalt opinionsarbete sedan 2015 känner jag nu att det är dags att vända blad. 54 artiklar (det är en var tredje vecka), 12 skrivna interpellationer och två motioner senare konstaterar jag att det inte är vad man gör som spelar roll – det är något annat.

Vad som däremot spelar roll för mig, är när någon som läst det jag skriver letar fram mitt telefonnummer och ringer upp. Eller som nyligen när en anhörig till mig träffade en av regionens anställda som kände igen mitt namn och berömmer mig för det jag gör (utan att veta vilket parti jag har representerat- blev dock upplyst om det)

Det sägs i Matteusevangeliet att ingen blir profet i sin hemstad och det stämmer nog i andra sammanhang också.

Hm det kanske inte räcker med byta blad, det kanske behöver bli en ny bok ;))

Inför sjukhuschefer igen – det skulle skapa bra förutsättningar

I dagarna har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en organisationsförändring inom hälso- och sjukvården. Förändringar är välkomna men jag menar att det inte är tillräcklig med att byta titlar på ansvariga, från chefer till direktörer, för att råda bot på den situation som den politiska majoriteten försatt arbetsplatsen region Gävleborg i!

Vi har återigen den senaste månaden sett det rapporterats i media om sakernas beskaffenhet, förutsättningar för medarbetarna att arbeta, utvecklas och prestera inom vår hälso- och  sjukvård. Exempelvis SYLFs (Sveriges Yngre Läkares Förening) AT-granskning, där Gävle sjukhus placerar sig på plats 49 av 67 eller tidningen Sjukhusläkarens granskning av väntetider i vården under juli och augusti.

Den senare påvisar en drastisk försämring i länet de senaste fem åren när det gäller antalet patienter som inte får sin operation/behandling inom vårdgarantin. I Gävleborg hade 35 procent väntat längre än 90 dagar i juli jämfört med 8 procent 2012.

Jag har tidigare föreslagit att organisationen inom hälso- och sjukvården ska skrotas och formas om så att det vid Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus finns en sjukhuschef som ansvarar för att skapa de bästa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, med ett tydligt kultur- och klimatperspektiv, vid dessa arbetsplatser.

Jag menar att kultur och klimat är väldigt tydligt kopplade till den fysiska arbetsplatsen och att dessa skapas vid den fysiska arbetsplatsen, inte från en obestämbar punkt i rummet (majoritetens ledningskontor i Gävle). Vidare måste primärvården ges dels en egen organisation, och inte bakas samman med sjukhusverksamheten, men även rejält med finansiering, vilket liberalerna de senaste åren föreslagit.

Jag är helt övertygad om att sådana förändringar kommer skapa bättre förutsättningar och en tydlighet för de olika verksamheterna.

Samma tankar har nu anammats av region Skåne där man nu kommer att återinföra sjukhuschefer. 2013 avskaffade dessa och det skapades istället tre divisionsliknande organisationer, likt vår region, med en centraliserad styrningen.

Där har regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande uppenbarligen sett ljuset och gör nu bedömningen att region Skånes sjukhus kommer att kunna utvecklas på ett bättre sätt med sjukhuschefer.  Att kontakten mellan personal och ledning blir närmre, vilket leder till en tydligare och bättre styrning – Halleluja!

Nu återstår det bara att se om den politiska majoriteten i Gävleborg vaknar upp och ser ljuset, kan man se det i Skåne borde det nog också (S)ynas här!

Debattartikel publicerad i bla GD och helahalsingland.se
(den sista med liberala förtecken)