Håll politikerna på avstånd från bolagsstyrelser?

Vi har alla i media under lång tid kunnat ta del av olika rapporteringar där regionen som arbetsgivare utmärker sig, kanske inte på det bästa sättet för att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare. Nu senast var det om att vd:n på aktiebolaget Folktandvården Gävleborg “fick sparken”.

Nu kanske det inte är så märkligt att vd:ar får sparken men när det sker efter drygt tre månaders anställning, varav stor del under vad som nog får betraktas som semesterperiod är det nog på sin plats att höja på ögonbrynen och ställa sig frågan; vad handlar det egentligen om?

Är det så att det är den politiska majoritetens politruker som inte tål att verksamheten stöps om för att kunna bedrivas rationellt och utifrån invånarnas bästa och inte partiets?

Jag har i flertalet artiklar kritiserat den region styrda hälso- och sjukvården och samtidigt gett uttryck för hur man behöver angripa de många och stora utmaningar som finns, men även vilka prioriteringar som behöver göras.

Det här blir också en frågan som måste ställas; ska valda politiker bemanna styrelser i offentligt ägda bolag, förutom möjligtvis som enstaka ägarrepresentant.

Ett sådan aktuellt exempel är just Folktandvården Gävleborg, där samtliga styrelseledamöter är politiskt tillsatta och där fem av sju ledamöter tillhör den politiska majoriteten.

Jag menar att medlemmar i en styrelse bör tillsättas utifrån den kompetens bolagen behöver, inte beroende av vilka som för stunden som sitter i politisk majoritet dvs innehar rätt partibok! Styrelseposter är populära, kanske lukrativa och många politiker gillar att ikläda sig rollen av företagsledare, inte minst har jag på nära håll sett det inom den kommunala världen. Men sanningen är att politiker i dessa sammanhang är amatörer och bolagen skulle må bättre med proffs i styrelserna.

Om ett offentligt bolag går med underskott är chansen stor att skattebetalarna i slutänden får skjuta till kapital. Att driva affärsverksamhet innebär ett risktagande. Det är ägaren, det vill säga skattebetalaren som i slutänden får stå för notan, vilket i praktiken gör medborgaren till en ofrivillig riskkapitalist.

I tidskriften Dagens Medicin fanns 2015 en artikel med det talande rubriksättningen “Håll politikerna på avstånd från vårdverksamheten”. Nu kanske det inte behöver gå så långt men nog kan det vara värt att fundera på om inte borde vara  ”Håll politikerna på avstånd från bolagsstyrelser”, speciellt de som vill förbjuda privat företagande!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och hälsingetidningar