Den rödgröna vilsenheten – bemötande

Häromveckan proklamerade regionen stolt att nu var koncernledningen minsann hbtq certifierad! Vad betyder det egentligen, och är det inte ett underbetyg åt regionen – att man inte förmår att bemöta alla länets invånare på ett bra sätt?

Jag menar att en av de viktigaste förutsättningen för att nå en jämlik hälso- och sjukvård av hög medicinsk kvalitet, som svarar mot patientens och närståendes behov, är det mänskliga mötet där patientens behov och värderingar blir synliga i samspelet med den professionella kompetensen – utan certifiering!

I DN fanns för några år sedan en artikel om en svensk studie, publicerad i BMJ (tidigare  British Medical Journal),  som handlade om just vikten av att bli positivt och respektfullt bemött i vården. Inte minst för hur bemötande påverkar förmågan att börja arbeta igen. Bra bemötande, i alla former och nivåer, är inte bara en trivselfråga – i slutänden handlar det om patientsäkerhet.

Studien visade på att gott bemötande inte bara är en etikettsfråga utan faktiskt har med medicinska resultat och patientens upplevelse av tillfrisknande att göra. Ett välkomnande förhållningssätt har sitt ursprung i ett bra bemötande. Det gör det hela naturligt att möta människor på ett respektfullt och empatiskt sätt och ger kanske en möjlighet att knyta samman värdskap och vårdskap.

2015 skrev jag en artikel om värdskapet i vårdskapet.  Jag var, trots de många och stora utmaningarna i verksamheterna, övertygad om att det fanns väldigt många, de allra flesta, ute i verksamheterna som bemöter och ikläder sig ett värdskap på ett fantastiskt sätt.

När den rödgröna politiska majoriteten nu känner sig vilsen i hur länsinvånarna ska mötas på ett bra sätt, borde man istället se över vilken kultur och vilket klimat man skapat i verksamheterna snarare än att placera diplom på väggarna!

Jag  är övertygad om att de flesta, åtminstone på den borgerliga sidan, ser människor som individer med ett lika värde; oavsett om man är gammal eller ung, låg- eller höginkomsttagare, man eller kvinna. Om ser man människor som individer, ser man inte människor som hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning. Man ser personer – med unika egenskaper! Då finns inget behov av certifiering!

Små barn lär man att om man går vilse i skogen ska man stanna och krama ett träd.

Här kommer, i all välmening, ett tips till den rödgröna politiska majoriteten. När ni känner er vilsna; stanna upp, andas lugnt, krama ett träd och vänta, så kommer oppositionen till undsättning –  med ett gott bemötande!

Artikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahälsingland.se