Avslut 2017

Då knackar återigen ett nytt år på dörren, denna gång 2018. Men än återstår det några timmar kvar av 2017, så pass många att jag hinner med en kort summering av året.

2017 startade med färre politiska uppdrag, då jag avslutade ett par förtroendeuppdrag i regionen, demokratiberedning och valberedning, för att kunna lägga fullt fokus på hälso- och sjukvården.

Jag har under året som gått stått vid vägs ände, där valet stod mellan att fortsätta på den inslagna vägen och att som avbytare vid sidlinjen ropa mig hes utan att någon lyssnar eller att välja att göra något annat.

Jag har de senaste åren arbetat för att det ska finnas en aktiv opposition i regionen som tydligt ställer krav och visar på en vilja till förändring.  Som avbytare är det då frustrerande att se på när de som har möjligheterna inte tar tillvara på dessa utan låter chanserna glida dem ur händerna.

Jag har även försökt profilera ett liberalt synsätt på ett tydligt, aktivt och publikt sätt, så att regionens invånare har ser att det finns sådana förespråkare.  Men samtidigt har jag, lite fint, blivit upplyst om att det i vissa kretsar kan ses som gnälligt om man tycker för mycket, för ofta och om olika saker. Nu har jag inte brytt mig om det utan kört på ändå för “syns man inte, finns man inte

Det var något som fungerade bra på det kommunala planet förra mandatperioden, då vår kommunförening blev den enda i länet som ökade antalet mandat!  För övrigt omnämnd som en av årets framgångskommuner i riket vid valet 2014, i rapporten “Dags att bredda Sveriges liberala parti” gjord av Folkpartiet liberalernas valanalysgrupp.

54 artiklar (det är en var tredje vecka, och innan året är till ända är de nu 61), 12 skrivna interpellationer och två motioner senare konstaterade jag att det inte är vad man gör som spelar roll! Då blir valet helt plötsligt enkelt – det kanske finns andra som värderar vilja, engagemang och tydlighet?

Politik är en förtroendebransch, tja det heter ju till och med förtroendevald, och har man inte förtroende bland medlemmarna ska man göra något annat. Det förslag som presenterades, inför kommande val, visar att jag inte har medlemmarnas och valberedningens förtroende i den omfattning jag önskar för att kunna fortsätta driva hälso- och sjukvårdsfrågor i regionen, vilket jag vill göra.

Jag tog därför konsekvensen av detta och lämnade mina förtroendeuppdrag inom regionen, kommunen och partiet.

Nu är det hög tid för ett Nytt År och Nya Möjligheter!