Det går inte att leva i det förflutna

Svar till Karl Gustaf Skoogs “Svar till Stig Mörtman” i GD 17 jan.

I en replik till min artikel om vad den “svenska modellen “ idag står för ger Karl Gustaf Skoog sin historiebeskrivning av 30-talets Sverige och uppkomsten av modellen, som säkert varit relevant. Men nu är nu och hur gärna man skulle vilja går det inte att leva i det förflutna och jag ser att det har blivit något helt annat än det som Skoog ser.

Till skillnad från Skoog menar jag snarare att den svenska modellen blivit det främsta maktmedlet för socialdemokratin för att till varje pris vidmakthålla makten.

Den svenska modellen kanske fortsättningsvis borde benämnas den  ”socialdemokratiska modellen”. Där det ska inte löna sig att utbilda sig eller vara framgångsrik, det ska inte vara skillnad på att jobba och inte jobba, det ska vara så dyrt att anställa osv.

I den svenska/socialdemokratiska modellen tillåts S-märkta stadssekreterare, ostört, rasera verk och myndigheter såsom; Posten, Migrationsverket, Försäkringskassan och nu senast Polisen!

I den socialdemokratiska modellen föreslås Public (S)ervice finansieras av skattemedel, som gör att de flesta kommer behöva betala för S-propaganda istället för de redan frälsta via avgifter.

I den socialdemokratiska modellen tillåts, genom att klassificera sitt parti som “allmännyttigt ändamål” som man måste vara för att få bedriva lotteri utanför monopolet, socialdemokraterna undantag från lotterilagen!

I den socialdemokratiska modellen föreslår statsministern en ny myndighet för psykologiskt försvar, i samma veva som en socialdemokratisk trollfabrik styrd från partihögkvarteret oönskat kommer i dagen!

I den socialdemokratiska modellen kan statsministern tänka sig sätta in militär mot oönskade element i samhället – vilket påminner oroväckande mycket om Ådalen 31!

Med det sagt så borde cirkeln nu vara sluten och kanske kan man också hoppas på ett slut för (S) modellen.

Artikel publicerad i Gefle Dagblad